Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μέθοδος « μετράει» με ακρίβεια την βιολογική μας ηλικία

Μελέτη περιγράφει για πρώτη φορά τη μέθοδο ποσοτικού προσδιορισμού της ανοσοποιητικής ηλικίας» .ενός ατόμου.
Πρωτοποριακή έρευνα που αναμένεται να δώσει τεράστια ώθηση στην πρόβλεψη /πρόληψη ασθενειών αλλά και σχεδιασμό νέων φαρμάκων

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine ερευνητές παρουσιάζουν μια μέθοδο μέτρησης του βιολογικού ρολογιού του ανοσοποιητικού μας συστήματος.

Αυτή η πρωτοποριακή νέα μέθοδος που απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη, περιγράφει μια μέτρηση που ονομάζεται IMM-AGE με την οποία οι κλινικοί γιατροί μπορούν να κατανοήσουν με ακρίβεια την κατάσταση του ανοσοποιητικού ενός ατόμου, παρέχοντας αυξημένες πληροφορίες για την ακριβή πρόβλεψη και διαχείριση των κινδύνων για ασθένειες και θάνατο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές , η μέθοδος τους παρέχει μια πολύ πιο αξιόπιστη πρόγνωση για την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ,γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θεμελιώδεις αλλαγές στην ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων και στην ιατρική πρακτική.

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που εισήχθησαν τα τελευταία ανοσολογικά κριτήρια (πλήρεις αιματολογικές μετρήσεις) στη γενική ιατρική πρακτική.

Αυτή η πολύ πιο εξελιγμένη μέθοδος αντανακλά την τεράστια έκρηξη της γνώσης που παράγεται στον τομέα”.

“Η ανοσοποιητική ηλικία είναι ένα βιολογικό ρολόι που θα βοηθήσει να εντοπίσει στα άτομα την πτώση και την πρόοδο στο ανασοποιητικό τους σύστημα που συμβαίνει ,με στόχο τον καθορισμό προληπτικών μέτρων και την ανάπτυξη νέων τρόπων θεραπείας για την ελαχιστοποίηση των χρόνιων ασθενειών και του θανάτου”.