Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μίξη Αιθέριων ελαίων On Demand

Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια

Αισθητικές εφαρμογές και Αιθέρια έλαια

Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα τριων κύκλων με θέματα:

  • Μίξη αιθέριων ελαίων σε χαμηλές νότες
  • Μίξη αιθέριων ελαίων σε μεσαίες νότες
  • Μίξη αιθέριων ελαίων σε υψηλές νότες

(Ανάλυση ,χρήση στο πρόσωπο/σώμα , συνδυασμοί , δοσολογία)

Μαθησιακά υλικά:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα πλήρη βιντεοσκοπημένα σεμινάρια και των τριών κύκλων , συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα powerpoint , και σε μορφή word την κεντρική εισήγηση της παρουσιάστριας

Αρωματικά φυτά /Αιθέρια έλαια

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Πρόσβαση συμμετοχής

Σύνδεση στην ομάδα Συνδρομητών