Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ματρικίνες για θεραπευτικές και βιοϊατρικές εφαρμογές

Οι ματρικίνες ως βιοϋλικά με βελτιωμένες επιφανειακές ιδιότητες.

Οι μητρικίνες που προσδιορίζονται στις κύριες πρωτεΐνες της εξωκυτταρικής μήτρας (ECM) όπως το κολλαγόνο, η ελαστίνη, η φιμπρονεκτίνη και η λαμινίνη , μελετώνται εκτενώς για χρήση στη μηχανική ιστών και την αναγεννητική ιατρική.

Οι ματρικίνες, είναι πεπτίδια που προέρχονται από τον κατακερματισμό των πρωτεϊνών της εξωκυτταρικής μήτρας .

Εχει αναγνωριστεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην υγεία όσο και στην ασθένεια. Έχουν βιολογικές δραστηριότητες, πολύ διαφορετικές από τη μητρική τους πρωτεΐνη

Η αναγνώριση τέτοιων βιοδραστικών κρυπτικών περιοχών στις πρωτεΐνες της εξωκυτταρικής μήτρας έχει προσελκύσει ερευνητές σε όλο τον κόσμο την τελευταία δεκαετία.

Αυτά τα βιοενεργά πεπτίδια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή βιοϋλικών και εφαρμογών μηχανικής ιστών.

Αναγνωρίζεται ότι ρυθμίζουν την κυτταρική δραστηριότητα όπως η κυτταρική ανάπτυξη, ο πολλαπλασιασμός, η μετανάστευση και μπορεί να προκαλέσουν απόπτωση.

Το RGD, ένα πολύ γνωστό πεπτίδιο που ταυτοποιήθηκε στη φιμπρονεκτίνη με κυτταρική συγκολλητική ιδιότητα, διερευνάται στο σχεδιασμό βιοϋλικών.

Το εξαπεπτίδιο κολλαγόνου GFOGER βρέθηκε ότι προάγει την κυτταρική προσκόλληση και διαφοροποίηση. Η λαμινίνη διαθέτει επίσης περιοχές με ισχυρή ιδιότητα κυτταρικής προσκόλλησης. Πρόσφατα, τα πεπτίδια που διεισδύουν στα κύτταρα από την ελαστίνη χρησιμοποιούνται ως στοχευμένο σύστημα χορήγησης για θεραπευτικά φάρμακα.

Η συνεχής αναζήτηση για κρυπτικές αλληλουχίες στις πρωτεΐνες της εξωκυτταρικής μήτρας μαζί με προηγμένες χημείες σύζευξης πεπτιδίων θα οδηγούσε σε βιοϋλικά με βελτιωμένες επιφανειακές ιδιότητες.

Matrikines for therapeutic and biomedical applications
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30449450/

Κέντρο Γνώσης

Δραστικά Συστατικά