Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μελέτες συστατικών για προστασία από το μπλε φως

Εντείνεται στην βιομηχανία καλλυντικών η Έρευνα & Καινοτομία για αξιολόγηση συστατικών που θα προστατεύουν από το μπλε φως.
Μια ανασκόπηση μελετών   που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Cosmetic Dermatology υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον της βιομηχανίας καλλυντικών για το μπλε / ορατό φως

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη:
Το πρώτο μέρος ορίζει το μπλε φως και προσδιορίζει τα αποτελέσματά του
στο δέρμα, ενώ το δεύτερο μέρος εστιάζει στις έρευνες της βιομηχανίας καλλυντικών για σχετικά συστατικά καθώς και τις μεθόδους δοκιμής που χρησιμοποιούνται για να τεκμηριώσουν ισχυρισμούς προστασίας .

Μέρος Ι — Επιδράσεις του μπλε φωτός στο δέρμα

Το μπλε φως είναι ορατό φως μεταξύ των μηκών κύματος από 400 έως 500 nm.
Η κύρια πηγή μπλε φωτός είναι το φως του ήλιου, αλλά και οι ψηφιακές οθόνες, οι δίοδοι εκπομπής φωτός (LED) και ο φωτισμός φθορισμού χρησιμεύουν ως πρόσθετες πηγές.
Οι ανησυχίες σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του μπλε φωτός στο δέρμα έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία 15 χρόνια, και κατά συνέπεια, η επιθυμία να μάθουμε περισσότερα για αυτό το θέμα αυξάνεται επίσης.

Το μπλε φως μπορεί να είναι τόσο επιβλαβές όσο και ευεργετικό για το δέρμα, ανάλογα με την ένταση και το μήκος κύματος. Οι βραχυπρόθεσμες πληροφορίες για την ασφάλεια διατίθενται ευκολότερα από κλινικές μελέτες. Ωστόσο, οι βιολογικές επιπτώσεις της επαναλαμβανόμενης ή / και της μακροπρόθεσμης έκθεσης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητές.

Το γενικό συμπέρασμα αυτής επισκόπησης είναι ότι ,οι χρόνοι χαμηλής ενέργειας και χαμηλής έκθεσης σε μπλε φως μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη δερματικών παθήσεων, ενώ μελέτες έχουν δείξει ότι η μεγαλύτερη έκθεση σε μπλε φως υψηλής ενέργειας, μπορεί να αυξήσει την ποσότητα βλάβης του DNA, θανάτου κυττάρων και ιστών και τραυματισμού, βλάβης στα μάτια , καθώς και βλάβη στο δέρμα και φωτογήρανση.

Μέρος II – Συστατικά και μέθοδοι δοκιμής αξιολόγησης απόδοσης

Το μέρος II αυτής της μελέτης παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με καλλυντικά συστατικά που μπορούν να παρέχουν προστασία από το μπλε φως καθώς και τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες για να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς προστασίας από αυτό .

Πολλές κατηγορίες συστατικών, για παράδειγμα, συστατικά που προέρχονται από φύκια, φίλτρα UV, εκχυλίσματα βοτάνων, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες, είναι διαθέσιμα στην αγορά για την καταπολέμηση της βλάβης του δέρματος που προκαλείται από το μπλε φως.

Δεν υπάρχει τυπική τυποποιημένη μέθοδος για τον έλεγχο προστασίας μπλε φωτός. Ωστόσο, φασματοφωτόμετρα , συσκευές απεικόνισης, μέτρηση οξειδωτικού στρες και οπτικές αξιολογήσεις είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Το γενικό συμπέρασμα αυτού του μέρους της επισκόπησης είναι ότι καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τον μηχανισμό βλάβης που εμφανίζεται στο δέρμα κατά την έκθεση σε μπλε φως, το ενδιαφέρον και οι επενδύσεις στο τομέα της έρευνας για καινοτόμα καλλυντικά, αναμένεται να αυξηθούν στο εγγύς μέλλον.

Blue Light Protection, Part I—Effects of blue light on the skin
Blue light protection, part II—Ingredients and performance testing methods