Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μεταμόσχευση φρυδιών & βλεφαρίδων -μια αναπτυσσόμενη τάση

Μια ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα ,διερευνά τις αιτίες που οδηγούν σε μεταμόσχευση φρυδιών και βλεφαρίδων καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology και
δείχνει , πως οι τεχνικές μεταμόσχευσης φρυδιών και βλεφαρίδων έχουν βελτιωθεί σημαντικά και κατά κανόνα συνιστούν ασφαλείς μεθόδους.
.
Ο στόχος της συγκεκριμένης ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της αιτιολογίας της απώλειας τρίχας από τα φρύδια και τις βλεφαρίδες που απαιτούσαν τη μεταμόσχευση , των βέλτιστων χειρουργικών τεχνικών καθώς και τις συχνότερες επιπλοκές
Συνολικά διερευνήθηκαν 67 μελέτες από 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 354 ασθενών εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 29 ετών.

Η συνηθέστερη αιτιολογία που οδηγούσε στη μεταμόσχευση ήταν τα εγκαύματα ( 57,6% των περιπτώσεων).
Άλλες αιτιολογίες αφορούσαν καθαρά αισθητικούς λόγους όπως για παράδειγμα η δημιουργία πυκνών φρυδιών και βλεφαρίδων.
Η πλέον δημοφιλής τεχνική μεταμόσχευσης είναι η FUT με διάφορες παραλλαγές.
Με αυτή την τεχνική αφαιρείται ένα μικρό τμήμα του τριχωτού της κεφαλής και μεταμοσχεύεται στην υπό μεταμόσχευση περιοχή .
Η διαδικασία είναι παρόμοια τόσο για τα φρύδια όσο και για τις βλεφαρίδες

Συνοπτικά, πολλές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για χρήση στη μεταμόσχευση φρυδιών / βλεφαρίδων και η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρογνωμοσύνη του χειρουργού και των ιδιαίτερων αναγκών του ασθενούς.
Οι περισσότερες εφαρμογές οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα με ελάχιστο κίνδυνο επιπλοκών.