Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μικροβίωμα του δέρματος:Τι γνωρίζουμε ως τα τώρα

Ανασκόπηση μελετών διερευνά το μικροβίωμα του δέρματος, τις συνδέσεις γήρανσης / υγείας και τις προκλήσεις στην πειραματική μεθοδολογία εφαρμογής.
Σε μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Springer Nature στις 30 Μαΐου ,οι συγγραφείς αναφέρουν τις πρόσφατες πληροφορίες για τους μικροβιακούς πληθυσμούς του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και του ρόλου τους στην υγεία , τις ασθένειες , καθώς και της διαμόρφωσής τους από εγγενείς και εξωγενείς παράγοντες, με έμφαση στην παθοβιολογική βάση της γήρανσης του δέρματος. 
 Περιγράφουν επίσης τα πιο πρόσφατα εργαλεία για τη διερεύνηση της σύνθεσης των μικροβίων του δέρματος .

Ο ρόλος των μικροοργανισμών στο δέρμα

Η διατήρηση της ομοιόστασης του δέρματος παίζει προστατευτικό ρόλο έναντι πιθανών παθογόνων και περιβαλλοντικών προβλημάτων .
Το μικροβίωμα του δέρματος συμβάλλει στη λειτουργία του φραγμού του και διασφαλίζει την ομοιόστασή του.
Η έκκριση των ενζύμων πρωτεάσης από τους μικροοργανισμούς, εμπλέκεται στη διαδικασία απολέπισης και στην ανανέωση της κεράτινης στιβάδας.
Η παραγωγή σμήγματος και ελεύθερου λιπαρού οξέος εμπλέκεται στη ρύθμιση του ρΗ .
Η έκκριση των ενζύμων λιπάσης εμπλέκεται στη διάσπαση της επιφάνειας των λιπιδικών υμενίων. Επιπλέον, τα ένζυμα ουρεάσης εμπλέκονται στην αποδόμηση της ουρίας.
Το μικροβίωμα του δέρματος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία έναντι πιθανών παθογόνων μικροοργανισμών από τον ανταγωνισμό και την παραγωγή αντιμικροβιακών πεπτιδίων (AMP) από κοινά βακτηρίδια ή μύκητες Malassezia, τα οποία παράγουν μια σειρά ινδολών που αναστέλλουν πολλούς άλλες ζύμες.

Στο άρθρο, εξετάζεται κυρίως , ο ρόλος του μικροβιώματος – ειδικά σε σχέση με την παθοβιολογική βάση της γήρανσης του δέρματος.

Ο  όρος microbiota αναφέρεται στη μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών που ζουν σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, ενώ ο όρος microbiome αναφέρεται στα συλλογικά γονιδιώματα αυτών των μικροοργανισμών). 
 Ωστόσο, στην αναφορά “Microbiome and Cosmetics οι δύο όροι χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά και σημαίνουν το ίδιο πράγμα. 
Η μεταβολή της σύνθεσης του μικροβιώματος του εντέρου ονομάζεται δυσβίωση. 
 Η δυσβίωση χαρακτηρίζεται απο την διαταραχή των φυσιολογικών βακτηριακών πληθυσμών του εντέρου, με μειωμένα τα επίπεδα των απαραίτητων ωφέλιμων βακτηρίων.

Η σύνθεση του μικροβίου του δέρματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και ενώ οι νέες τεχνολογίες αλληλουχίας επιτρέπουν στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα αυτή την σύνθεση , απαιτείται τυποποίηση των μελετών προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα στα οποία μπορούν να οικοδομηθούν καινοτομίες.
Εργαλεία όπως αλληλουχία επόμενης γενιάς (NGS), καλλιέργειες, μεταμόσχευση κ.λπ., προσφέρονται για τη διερεύνηση της σύνθεσης του μικροβίου δέρματος και των σχέσεων μικροβίων-δέρματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συγγραφείς, η κατανόηση του μικροβίου του δέρματος βρίσκεται σε σημείο καμπής.

springer.com: Challenges in exploring and manipulating the human skin microbiome

Κέντρο Γνώσης

Δέρμα και Αισθητική