Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μοντέλο Αξιολόγησης Ακτινοβολίας laser

Ιάπωνες ερευνητές διαμορφώνουν μοντέλο για την ανάλυση των επιπτώσεων της ακτινοβόλησης στο δέρμα από θεραπείες με λέιζερ.
Οι θεραπείες με λέιζερ έχουν πλέον καθιερωθεί  ως ασφαλείς μέθοδοι  και σε θεραπείες δέρματος. 
 Αν και τα ατυχήματα είναι  σπάνια , η τεχνολογία  συνεχίζει να παρουσιάζει  μειονέκτημα καθώς  παρά τις συνεχείς βελτιώσεις, τα ατυχήματα συνεχίζονται , με μελέτες που αποκαλύπτουν την υπερβολικά υψηλή ενέργεια λέιζερ ως τη κύρια αιτία τέτοιων ατυχημάτων.

Ιάπωνες ερευνητές στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Shibaura (SIT), πραγματοποίησαν μελέτη που επικεντρώθηκε στον μηχανισμό μεταφοράς θερμότητας και στην αλληλεπίδραση του φωτός λέιζερ με βιολογικό ιστό.

Όπως είναι γνωστό , η δράση των laser συνίσταται στο αποτέλεσμα της μετατροπής της παρεχόμενης φωτεινής ενέργειας, μετά την απορρόφησή της από τους ιστούς, σε αντίστοιχη θερμική, μηχανική ή χημική .

Οι Ιάπωνες επιστήμονες διαμόρφωσαν ένα μοντέλο διερεύνησης
αριθμητικά της αύξησης της τοπικής θερμοκρασίας .

Στη μελέτη τους, δημιούργησαν δυο μοντέλα:
Ενα απλοποιημένο μοντέλο δέρματος που αποτελείται από δύο στρώματα, με ένα «στρώμα χρώσης» που περιέχει πολλά μελανοσώματα,
και ένα «κανονικό στρώμα» που περιέχει μερικά μελανοσώματα χωρίς μελάγχρωση

Όπως αναμενόταν , η ομάδα διαπίστωσε ότι , η κατανομή της απορροφούμενης ενέργειας λέιζερ και η αύξηση της θερμοκρασίας του ιστού του δέρματος επηρεάστηκαν από τον βαθμό χρωματισμού.
Επιπλέον, η ομάδα διαπίστωσε ότι τα στρώματα του δέρματος βαθύτερα από το στρώμα χρώσης παρουσίασαν υψηλότερη θερμοκρασία σε σύγκριση με το στρώμα χρώσης.
Έτσι, η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας υψηλότερος βαθμός μελάγχρωσης , ήταν πιο επιρρεπές σε ζημιές από ακτινοβολία λέιζερ.

Πιστεύω ότι η δουλειά μας είναι απαραίτητη για την προσομοίωση της θεραπείας με λέιζερ του δερματικού ιστού και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της ασφάλειας της διαδικασίας.
Ωστόσο, ως επόμενο βήμα, είναι απαραίτητο να επαληθεύσουμε ότι το μοντέλο μας είναι σύμφωνο με το πραγματικό φαινόμενο θέρμανσης με λέιζερ μέσα στον ιστό του δέρματος “
,

Σύμφωνα με τους συγγραφείς , η μελέτη αυτή είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη δημιουργία καλύτερων οδηγιών για θεραπείες με λέιζερ, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή και, πάνω από όλα, ασφάλεια.

New Model Simulates the Temperature Rise of Laser-Heated Skin