Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μπορεί η Γονιδιωματική & η Eπιγενετική να βρει εφαρμογή στα καλλυντικα ;

Εξατομικευμένες φροντίδες δέρματος με βάση την ανάλυση του DNA του πελάτη ήδη βρίσκουν εφαρμογή σε αρκετές χώρες
Είναι όμως αυτό μια πραγματική επιστημονική πρόοδος ή ένα είδος εμπορικού μάρκετινγκ;

Στο τέλος του Ιανουαρίου του 2017, πραγματοποιήθηκε συνέδριο στην Λυών , όπου το κεντρικό της θέμα αφορούσε τις προοπτικές της δερματο-κοσμετολογίας με βάση την εξατομικευμένη γονιδιωματική και επιγενετική προσέγγιση.

Ρυθμιστές γονιδίων και επιγενετική
Επιγενετική είναι η μελέτη κληρονομήσιμων αλλαγών στην έκφραση των γονιδίων χωρίς αλλαγές στην αλληλουχία του DNA.
Οι τρεις κύριοι επιγενετικοί μηχανισμοί είναι, η μεθυλίωση του DNA, οι τροποποιήσεις της ιστόνης και η ύπαρξη μικρο-RNAs (miRNAs).
Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 2.600 αλληλουχίες microRNA ,έχουν ήδη περιγραφεί στον άνθρωπο.
Τα microRNAs λειτουργούν για να ρυθμίζουν τα επίπεδα έκφρασης άλλων γονιδίων με διάφορους μηχανισμούς,
Ένα ειδικό του δέρματος microRNAs ,είναι το miR-203 .
Θεωρείται ρυθμιστής μετάβασης μεταξύ πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης γονιδίων σε ανθρώπινη επιδερμίδα.
Στο συνέδριο « 28th European Democosmetology Days» , παρουσιάστηκαν πρόσφατες μελέτες σχετικά με τους ρυθμιστές γονιδίων .
Εξατομικευμένη γονιδιωματική

Θα είναι το μέλλον της προσωπικής φροντίδας ο σχεδιασμός εξατομικευμένων καλλυντικών με βάση την γενωμική ανάλυση;
Πιθανόν !
«Οι πρόσφατες εξελίξεις στο τομέα της γονιδιωματικής και της βιοπληροφορικής και η
η αναγνώριση των ευεργετικών ιδιοτήτων γονιδίων που εμπλέκονται σε παθολογικές καταστάσεις ή στην διαδικασία γήρανσης, καλλιεργούν θετικές προσδοκίες.
Η κατανόηση ωστόσο των εμπλεκόμενων λειτουργικών μηχανισμών εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση ,δεδομένου ότι η λειτουργία κάθε συγκεκριμένου γονιδίου μπορεί να αλλάζει».
Στη Γαλλία, η γενετική εξέταση επιτρέπεται μόνο για ιατρικούς ,δικαστικούς ή επιστημονικούς/ ερευνητικούς σκοπούς.
Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες χώρες όπως στις ΗΠΑ, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, όπου ορισμένες εταιρείες καλλυντικών προσφέρουν εξατομικευμένα καλλυντικά με βάση την ανάλυση του DNA του πελάτη.
Αν αυτό είναι μια πραγματική επιστημονική πρόοδος ή μόνο επιχείρημα μάρκετινγκ, είναι ίσως πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε …