Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Μπορεί το μασάζ να βοηθήσει στην αποκατάσταση από COVID-19;

Η επίδραση του μασάζ στην ποιότητα ζωής σε ασθενείς που αναρρώνουν από το COVID-19 .- Ένα συστηματικό πρωτόκολλο αναθεώρησης.
Ερευνητές   μελετούν την υπάρχουσα με το θέμα βιβλιογραφία από την έναρξη της πανδημίας ως και τον  Ιανουάριο του  2020.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο pubmed με τον τίτλο The effect of massage on the quality of life in patients recovering from COVID-19 A systematic review protocol, οι ερευνητές θέτουν τους άξονες αυτής της πρωτοποριακής μελέτης. Ειδικότερα στο άρθρο τους αναφέρουν :

Παρόλο που υπάρχουν λίγες αναφορές για τα επακόλουθα του COVID-19, ο αντίκτυπος του στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων είναι αναπόφευκτος, ειδικά στον πληθυσμό που αναρρώνει .
Αρχικά η συναισθηματική ανταπόκριση του κοινού σε οποιαδήποτε πανδημία, είναι ακραίος φόβος και αβεβαιότητας που οδηγεί συνήθως σε αρνητικές κοινωνικές συμπεριφορές και μπορεί να περιλαμβάνει ανησυχίες για τη δημόσια ψυχική υγεία, όπως άγχος, αϋπνία, επιθετική κατάθλιψη, απογοήτευση και υστερία.

Οι συμπληρωματικές θεραπείες, όπως το θεραπευτικό μασάζ (TM), είναι ασφαλείς, μη επεμβατικές μέθοδοι που υπόσχονται τη μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία του καρκίνου.
Η θεραπεία μασάζ χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική θεραπευτική επίδραση στην αναλγησία, χωρίς παρενέργειες, εύκολη στη χρήση, χαμηλό οικονομικό βάρος και πιο ευεργετική για την προώθηση των ασθενών σε ανάρρωσ
η.

Στην τρέχουσα έρευνα θα αξιολογηθούν όλες οι δημοσιευμένες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που σχετίζονται με το θέμα των επιδράσεων του μασάζ σε ασθενείς με COVID-19 και θα αναλυθούν σύμφωνα με τα κριτήρια πρωτογενούς και δευτερογενούς αποτελέσματος.
Πρωταρχικό αποτέλεσμα ορίζεται ως η επίδραση του μασάζ στην ποιότητα ζωής των ασθενών που αναρρώνουν και,
Δευτερεύοντα αποτελέσματα ορίζονται ως συνοδευτικά συμπτώματα, μέσος χρόνος νοσηλείας, κλινική θεραπευτική επίδραση και αρνητικό ποσοστό αποτελεσμάτων COVID-19 σε δύο διαδοχικές περιπτώσεις.

Το συμπέρασμα της μελέτης θα παράσχουν στοιχεία που θα κρίνουν εάν το μασάζ είναι μια αποτελεσματική παρέμβαση στην ποιότητα ζωής των ασθενών που αναρρώνουν.
Η ανασκόπηση χωρίζεται σε 4 μέρη: ταυτοποίηση, ένταξη βιβλιογραφίας, εξαγωγή δεδομένων και σύνθεση δεδομένων.

Αυτή η ανασκόπηση θα αξιολογήσει και την αποτελεσματικότητα του βελονισμού στη θεραπεία ασθενών με ανάρρωση COVID-19.

Σχετικά θέματα: