Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέα δεδομένα δείχνουν λειτουργική ετερογένεια των ινοβλαστών

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν εντόπισαν μοναδικούς υποπληθυσμούς ινοβλαστών στο ανθρώπινο δέρμα.

Οι ινοβλάστες παράγουν κολλαγόνο και άλλες πρωτεΐνες που σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος της εξωκυττάριας μήτρας (ECM).
Ωστόσο, η έλλειψη ειδικών δεικτών υποτύπου εμποδίζει την κατανόησή μας για τους διαφορετικούς ρόλους των ινοβλαστών στη βιολογία της ECM, στην επούλωση πληγών, στις ασθένειες και στη γήρανση.

Με την εφαρμογή κυτταρομετρίας ροής, οι Αμερικανοί ερευνητές διερεύνησαν την χρησιμότητα της πρωτεΐνης (CD26) της κυτταρικής επιφάνειας για τον εντοπισμό λειτουργικά μοναδικών υποπληθυσμών ινοβλαστών στο ανθρώπινο δέρμα.

Κυτταρομετρία ροής
Είναι μία τεχνική για τη μέτρηση και τον χαρακτηρισμό μικροσκοπικών σωματιδίων σε ρέον υγρό. Επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση πολλών παραμέτρων των φυσικών ή χημικών χαρακτηριστικών μεμονωμένων κυττάρων τα οποία ρέουν διαμέσου μιας συσκευής οπτικής ή/και ηλεκτρονικής ανίχνευσης. 

Το CD26 αναγνώρισε έναν ξεχωριστό υποπληθυσμό κυττάρων
Αυτή η συγκεκριμένη υποομάδα ινοβλαστών, που αναφέρεται ως CD +, εξέφρασε σχετικά υψηλά επίπεδα κολλαγόνου τύπου Ι, χαρακτηριστικό των ινοβλαστών.
Το πιο σημαντικό, το έκανε επιλεκτικά, αυξάνοντας την έκφραση μετά από τραυματισμό του δέρματος.

Η αναλογία των ινοβλαστών CD26 + στο δέρμα νεαρών και ηλικιωμένων ατόμων είναι παρόμοια, υποδεικνύοντας ότι η απώλεια παραγωγής κολλαγόνου κατά τη γήρανση δεν συνεπάγεται επιλεκτική μείωση των ινοβλαστών CD26 +.

Στην καλλιέργεια, η πλειονότητα των πρόσφατα απομονωμένων ινοβλαστών CD26 αποκτούν έκφραση CD26 +.
Συνολικά, αυτά τα δεδομένα παρέχουν τη βάση για τη στόχευση ινοβλαστών CD26 + για τη ρύθμιση της επούλωσης πληγών στο ανθρώπινο δέρμα.

Journal of Investigative Dermatology:
CD26 identifies a subpopulation of fibroblasts that produce the majority of collagen during wound healing in human skin

Σχετικά θέματα :

Κέντρο Γνώσης

Δέρμα