Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέα ευρήματα στην κατανόηση της γήρανσης

Νέα μελέτη αμφισβητεί τα μέχρι σήμερα επιστημονικά δεδομένα ως προς την διαδικασία της γήρανσης

Φινλανδοί ερευνητές αμφισβητούν την μέχρι τώρα θεωρία  της γήρανσης, σύμφωνα με την οποία , αυτή οφείλεται στις μεταλλάξεις του  μιτοχονδριακού DNA και του  οξειδωτικού  στρες.
Σύμφωνα με την δική τους θεωρία , η διαδικασία γήρανσης οφείλεται  στις ανώμαλες κυτταρικές διεργασίες   στο πυρηνικό DNA   ….

Μιτοχόνδρια

Τα μιτοχόνδρια είναι κυτταρικά οργανίδια και περιβάλλονται από διπλή μεμβράνη. Μιτοχόνδρια απαντούν μόνο στα ευκαρυωτικά κύτταρα και αποκαλούνται συχνά «εργοστάσια του κυττάρου», επειδή τα ένζυμά τους διενεργούν τα στάδια του αερόβιου μεταβολισμού τα οποία αποδίδουν ενέργεια.
Ως «εργοστάσια παραγωγής ενέργειας» του κυττάρου, είναι απολύτως απαραίτητα για πολλές βασικές κυτταρικές λειτουργίες.
Δυσλειτουργίες των μιτοχονδρίων είναι υπεύθυνες για σοβαρές παθολογικές καταστάσεις όπως καρδιομυοπάθειες, νευρομυϊκές ανωμαλίες, νευροεκφυλιστικές ασθένειες και άλλες .
Τα μιτοχόνδρια έχουν το δικό τους DNA, το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA).

Μιτοχονδριακό και Πυρηνικό DNA

Κάθε άνθρωπος στα κύτταρά του διαθέτει δύο είδη γενετικού υλικού.
Το μιτοχονδριακό DNA και το πυρηνικό DNA.
-Το πυρηνικό DNA (nDNA) το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου αποτελεί το κύριο συστατικό των χρωμοσωμάτων.
-Το μιτοχονδριακό DNA (mtDNA), δεν μεταδίδεται μέσω του πυρηνικού DNA.
Στους ανθρώπους, όπως και στους περισσότερους πολυκύτταρους οργανισμούς, το μιτοχονδριακό DNA κληρονομείται μόνο από το μητρικό ωάριο.

Ως τις μέρες μας υπάρχει η θεωρία πως το μιτοχονδριακό DNA παίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της γήρανσης

Σύμφωνα με αυτή την θεωρία , όσο γερνάμε , συσσωρεύονται όλο και περισσότερες μεταλλάξεις στο μιτοχονδριακό DNA , που σιγά σιγά μειώνουν την ενεργειακής μας ικανότητα
Με άλλα λόγια , τα κύτταρα και τα όργανα δεν έχουν πια την ικανότητα να παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται για να λειτουργήσουν ομαλά.

Τώρα ,Φινλανδοί ερευνητές από το University of Eastern Finland , παρουσιάζουν μια νέα θεωρία ,ως προς τον τρόπο με τον οποίο η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μπορεί να συμβάλει στη γήρανση.

Σύμφωνα λοιπόν με την δική τους θεωρία , η γήρανση είναι το αποτέλεσμα ανώμαλων κυτταρικών νουκλεοτιδικών επιπέδων. που διακυβεύουν την διατήρηση του πυρηνικού DNA.

Για το λόγο αυτό υποστηρίζουν , πως η συμβολή των μεταλλάξεων του μιτοχονδριακού DΝΑ στη γήρανση πρέπει να επανα καθοριστεί