Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέα μέθοδος για τη μελέτη της λειτουργικότητας της μικροχλωρίδας

Μια ερευνητική ομάδα από το Turku Bioscience Centre, Φινλανδία, ανέπτυξε μια νέα μέθοδο για τη μελέτη της λειτουργικότητας της μικροχλωρίδας μέσω της μεταπρωτεομικής.

Η νέα μέθοδος προσφέρει ευρείες δυνατότητες για τη μελέτη της μικροχλωρίδας σε ένα νέο, λειτουργικό επίπεδο.

Ο χαρακτηρισμός της λειτουργικότητας της μικροχλωρίδας του εντέρου είναι κεντρικός στη μελέτη της ανθρώπινης υγείας και ασθένειας καθώς και στην πρόβλεψη, την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών. Προηγούμενες μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως στην καταλογογράφηση της σύνθεσης της μικροχλωρίδας, αλλά λίγα είναι γνωστά για τη λειτουργικότητα της μικροχλωρίδας του ανθρώπινου εντέρου.

Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τις ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Διαχειρίζονται τις περισσότερες λειτουργίες του κυττάρου και επιτρέπουν πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κυττάρου και του περιβάλλοντος του. Η μελέτη των πρωτεϊνών μπορεί επομένως να προσφέρει εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές λειτουργίες των κυττάρων. Οι αναλύσεις πρωτεϊνών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως στην ιατρική έρευνα, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ μικροβιώματος του εντέρου.

Ο σημαντικός ρόλος της μικροχλωρίδας του εντέρου στην ανθρώπινη υγεία και ο ρόλος τους σε διάφορες ασθένειες έχει αναγνωριστεί σε μελέτες που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Φιλανδοί ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο βασισμένη στη φασματομετρία μάζας, η οποία επιτρέπει την εκτενή μελέτη των επιπέδων πρωτεΐνης σε σύνθετα δείγματα μικροχλωρίδας.

Η μέθοδος που αναπτύχθηκε χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία φασματομετρίας μάζας και προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους που επιτρέπουν σημαντικά καλύτερη κάλυψη και αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων σε αντίθεση με προηγούμενες μεθόδους.

«Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα αναλύουν μόνο τις πιο άφθονες πρωτεΐνες, γεγονός που προκαλεί διακυμάνσεις στα αποτελέσματα από τη μια ανάλυση στην άλλη. Η νέα μέθοδος αναλύει τα δείγματα συστηματικά και παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα χωρίς αυτού του είδους τις διακυμάνσεις».

Η υπολογιστική μέθοδος έχει δημοσιευθεί ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα και είναι ελεύθερα προσβάσιμη για την ερευνητική κοινότητα.

Researchers Develop a New Method for Studying Functionality of Microbiota