Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέα πρότυπα για τα αρωματικά συστατικά

“Βοηθώντας τους ανθρώπους να απολαύσουν τα αρώματα με εμπιστοσύνη”: Η IFRA ανακοινώνει αναθεωρήσεις των προτύπων της

Η Διεθνής Ένωση Αρώματος (IFRA), παγκόσμια οργάνωση που εκπροσωπεί τους παρασκευαστές αρωματικών συστατικών , δημοσίευσε την τελευταία αναθεώρηση των προτύπων της για την ασφαλή χρήση αρωμάτων σε καταναλωτικά προϊόντα

Τα ενημερωμένα νέα πρότυπα προέρχονται από μια νέα προσέγγιση αξιολόγησης της ασφάλειας, που περιλαμβάνουν κανόνες που βασίζονται στη συνολική χρήση των αρωματισμένων προϊόντων από τους καταναλωτές καθώς και νέες αναθεωρημένες κατηγορίες προϊόντων. Ορίζουν επίσης κανόνες καθαρότητας ή μπορούν να απαγορεύσουν ορισμένα συστατικά για εφαρμογές αρωμάτων –

Τα πρότυπα για την ευαισθητοποίηση του δέρματος βασίζονται σε μια νέα μεθοδολογία αξιολόγησης, γνωστής ως Ποσοτική Αξιολόγηση Κινδύνου (QRA2 Quantitative Risk Assessment ), η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
για την Διεθνή την Αξιολόγηση των Αλλεργιογόνων ( πρόγραμμα IDEA).

Οι παραγωγοί συστατικών αρωμάτων θα πρέπει ως τις 10 Φεβρουαρίου 2021 να συμμορφωθούν με τα νέα Πρότυπα για νέες δημιουργίες αρωμάτων και έως τις 10 Φεβρουαρίου 2022 για τις υπάρχουσες δημιουργίες

Ενώ τα πρότυπα είναι υποχρεωτικά για τα μέλη της IFRA, τα μη μέλη ενθαρρύνονται να τα ακολουθούν τρόπο προώθησης της ασφαλούς χρήσης αρωμάτων καθώς και διατήρησης και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο άρωμα.

Sources : The International Fragrance Association IFRA