Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέες αποφάσεις για συστατικά καλλυντικών

Τροποποίηση του Κανονισμού Καλλυντικών για το συντηρητικό    HEPB
 Γνωμοδότηση για το συστατικό  βαφής   μαλλιών HCl

Η απόφαση για το συντηρητικό HEPB

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 6 Νοεμβρίου .η τροποποίηση του κανονισμού καλλυντικών σε σχέση με το παράρτημα V (λίστα επιτρεπομενων συντηρητικών)
Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης.

Το συντηρητικό HEPB χρησιμοποιείται ευρέως σε καλλυντικά προϊόντα καθώς και σε προϊόντα στοματικής υγιεινής .
Σύμφωνα με την νέα τροποποίηση , το HEPB είναι ασφαλές για χρήση σε καλλυντικά που ξεπλένονται μετα την χρήση καθώς και σε καλλυντικά που δεν ξεπλένονται σε μέγιστη συγκέντρωση 0,7 %

Το ιστορικό της τροποποίησης
Τον Απρίλιο του 2017. η επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, βάσει ενός σεναρίου συνολικής έκθεσης, το HEPB μπορεί να θεωρηθεί ασφαλες όταν χρησιμοποιείται ως συντηρητικό σε καλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση, σε προϊόντα για τη φροντίδα του στόματος και προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση, σε μέγιστη συγκέντρωση 0,7 %.
Σε εκείνη την γνωμοδότηση ωστόσο , η SCCS είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ερεθισμού των οφθαλμών.
Μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν διάφορα κράτη μέλη σχετικά με τη HEPB ως ουσία δυνητικά ερεθιστική για τους οφθαλμούς, και την υποβολή πρόσθετων επιστημονικών στοιχείων από τον αιτούντα, η SCCS, στη γνώμη που εξέδωσε στις 5 Μαρτίου 2019 , κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, είναι ασφαλής όσον αφορά και τον ερεθισμό των οφθαλμών στα παραπάνω ανώτατα όρια .

Σχετικά θέματα

Στην λίστα των επιτρεπόμενων συντηρητικών το HEPB

Γνωμοδότηση για το συστατικό βαφής μαλλιών HCl

( Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine  (A166) (CAS 220158-86-1) 

Η επιστημονική επιτροπή SCCS σε πρόσφατη γνωμοδότηση της καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το HCl (A166), είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σε προϊόντα οξειδωτικής βαφής μαλλιών μέχρι τη μέγιστη συγκέντρωση 2%;
Η SCCS παρατηρεί επίσης ότι η HCl (A166) είναι ένας ισχυρός ευαισθητοποιητής του δέρματος. ….

Σχετικά θέματα

Οξειδωτικές βαφές βλεφαρίδων