Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέες γνωμοδοτήσεις για συστατικά καλλυντικών

Μια πρόσφατη γνωμοδότηση και δυο αιτήσεις προς εξέταση
Πρόκειται για τα συστατικά:
Πυριθειόνη του ψευδαργύρου (δέρμα /μαλλιά)
Βαφή μαλλιών Acid Yellow 3
Συστατικά για νύχια HEMA, Di-HEMA

Γνωμοδότηση για την την πυριθειόνη του ψευδαργύρου

Ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για μαλλιά που ξεπλένονται και με μέγιστη συγκέντρωση 1%.

Η πυριθειόνη του ψευδαργύρου (ZPT) Zinc Pyrithione (CAS αριθ. 13463-41-7, ) είναι μία σύμπλοκη ένωση του ψευδαργύρου. Είναι γνωστή για τη χρήση της στη θεραπεία της πιτυρίδας και της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας. Επίσης, έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και είναι αποτελεσματική έναντι πολλών παθογόνων μικροοργανισμών (στρεπτόκοκκος και σταφυλόκοκκος). Άλλες εφαρμογές της στην ιατρική περιλαμβάνουν θεραπεία της ψωρίασης, του εκζέματος, της νόσου των ποδιών των αθλητών, της ξηροδερμίας, της ατοπικής δερματίτιδας και της λεύκης.

Το ιστορικό της διαβουλευσης
Το συστατικό ρυθμίζεται επί του παρόντος ως συντηρητικό σε προϊόντα που ξεπλένονται (εξαιρουμένων των προϊόντων στοματικής υγιεινής) σε συγκέντρωση μέχρι 0,5% γενικά και έως 1,0% σε προϊόντα μαλλιών (παράρτημα V / 8).
Επιπροσθέτως, η ΖΡΤ επιτρέπεται σε συγκέντρωση έως 0,1% σε
προϊόντα μαλλιών που παραμένουν (παράρτημα Ι Ι / 101).

Η ΖΡΤ έχει υποβληθεί σε διάφορες αξιολογήσεις ασφαλείας από το 1984.
Στις γνωμοδοτήσεις της SCCS για τα έτη 2014 και 2018 βρέθηκε ασφαλές ως αντιπιτυριδικός παράγοντας σε σαμπουάν με μέγιστη συγκέντρωση 2,0%.
Το 2018 ταξινομήθηκε ως ουσία CMR 1Β κατόπιν εισήγησης απο τον Σουηδικό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (“KEMI”)
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού για τα καλλυντικά, ” Η χρήση ουσιών στα καλλυντικά συστατικών που ταξινομούνται ως ουσίες CMR κατηγορίας 1Α ή 1Β απαγορεύονται .
Κατά παρέκκλιση , μπορούν να χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά προϊόντα όταν, πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 178/2002 2
β) δεν υπάρχουν διαθέσιμες ι κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες, όπως τεκμηριώνεται σε ανάλυση της εναλλακτικές λύσεις
γ) η αίτηση υποβάλλεται για συγκεκριμένη χρήση της κατηγορίας προϊόντος με γνωστή έκθεση; και έχουν αξιολογηθεί και θεωρηθεί ασφαλές από το SCCS

Το περιεχόμενο της Γνωμοδότησης :
Λαμβανομένων υπόψη των όρων του κανονισμού καλλυντικών και τα παρεχόμενα επιστημονικά δεδομένα, η SCCS θεωρεί ασφαλή την πυριθειόνη του ψευδαργύρου όταν χρησιμοποιείται ως αντιπιτυριδικός παράγοντας με μέγιστη συγκέντρωση 1% σε προϊόντα μαλλιών που ξεπλένονται .

Προς περιορισμό της χρήσης των HEMA, Di-HEMA σε προϊόντα νυχιών

Το σχέδιο κανόνων της ΕΕ θα επιτρέψει μόνο επαγγελματική χρήση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανόνες που περιορίζουν τη χρήση ευαισθητοποιητών HEMA και Di-HEMA σε προϊόντα για τα νύχια ,σε επαγγελματίες μόνο βάσει του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα της ΕΕ.

Το σχέδιο τροποποίησης του παραρτήματος III του κανονισμού, ακολουθεί τη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS) του 2018, σύμφωνα με την οποία ,οι ουσίες ενέχουν τον κίνδυνο ευαισθητοποίησης λόγω κακής χρήσης, ακατάλληλης εφαρμογής ή ακούσιας μόλυνσης του δέρματος και πρέπει να φέρουν στη συσκευασία τη δήλωση «μόνο για επαγγελματική χρήση». Θα πρέπει επίσης να έχουν την προειδοποίηση «μπορεί να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση».

Η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αίτηση για επιστημονική γνώμη σχετικά με τη βαφή μαλλιών Acid Yellow 3

Γνωμοδότηση ζητά η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

Το Ιστορικό
Η ουσία με την ονομασία INCI «Acid Yellow 3» περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του κανονισμού για τα καλλυντικά και συνεπώς επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως χρωστική ουσία σε καλλυντικά προϊόντα.
Το Acid Yellow 3 προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε μη οξειδωτικό χρωματισμό μαλλιών σε προϊόντα μέχρι τη μέγιστη συγκέντρωση 0,5%.
Το 2004, η επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά και τα μη εδώδιμα προϊόντα (SCCNFP) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση του Acid Yellow 3 ως συστατικού βαφής μαλλιών θεωρείται αποδεκτή υπό τον όρο ότι η αξιολόγηση κινδύνου που διενεργήθηκε για τη διατροφική χρήση αυτού του χρωστικού παράγοντα βασίστηκε στην ο ανάλυση των κατάλληλων μελετών. Επιπλέον, μεταξύ άλλων παρατηρήσεων, η SCCNFP δήλωσε ότι η ταυτότητα της ουσίας ήταν ασαφής και συνέστησε την επαναξιολόγηση της .

Όροι αναφοράς
Υπό το πρίσμα των παρεχόμενων στοιχείων, θεωρεί η SCCS το Acid Yellow 3, ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σε μη οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών μέχρι μία μέγιστη συγκέντρωση στο 0,5%;
Προθεσμία: Δεκέμβριος 2020