Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέες προσθήκες CMR συστατικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει νέες προσθήκες στα παραρτήματα του Κανονισμού Καλλυντικών , συστατικών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα μεταλλαξιογόνα και τοξικά στην αναπαραγωγή
Ειδικότερα οι προσθήκες αφορούν: 

Σαλικυλικό οξύ (Salicylic acid)
Εχει ταξινομηθεί ως ουσία CMR κατηγορίας 2,
Το σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο παράρτημα V του κανονισμού ως συντηρητικά που επιτρέπονται στα καλλυντικά προϊόντα σε συγκέντρωση έως 0,5 % (ως οξύ).
Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα III του κανονισμού ως απαγορευμένη ουσία που επιτρέπεται μόνον όταν χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από τη χρήση ως συντηρητικό, σε προϊόντα για τα μαλλιά που ξεπλένονται μετά τη χρήση σε συγκέντρωση έως 3,0 % και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα προϊόντα, εκτός από τις λοσιόν σώματος, τις σκιές για τα βλέφαρα, τη μάσκαρα, τα μολύβια ματιών, τα κραγιόν και τα αποσμητικά σε ρολέτα, σε συγκέντρωση έως 2,0 %
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε σκευάσματα που μπορούν να οδηγήσουν σε έκθεση των πνευμόνων του τελικού χρήστη μέσω εισπνοής.

Οξυκινολίνη ( Oxyquinoline)

Ταξινομήθηκε ως ουσία  CMR   κατηγορίας 1Β  ενώ η θειική μορφή της, η ουσία θειικό δις(8-υδροξυκινολίνιο) με την ονομασία Oxyquinoline sulphate (θειική οξυκινολίνη) κατά INCI, δεν έχει ταξινομηθεί ως ουσία  CMR . Προκειμένου να δηλώνεται ορθά η απαγόρευση της οξυκινολίνης στα καλλυντικά προϊόντα, θα πρέπει να επανεισαχθεί  στο παράρτημα III του κανονισμού η δε εγγραφή της στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.
 

Μεθυλο-φαινυλενοδιαμίνη

Η ουσία μεθυλο-φαινυλενοδιαμίνη, με την ονομασία Diaminotoluene (διαμινοτολουόλιο) κατά INCI, έχει προστεθεί  στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του παραρτήματος II του κανονισμού

 

Σχετικά θέματα :

Νέα τροποποίηση του Κανονισμού Καλλυντικών

Κέντρο Γνώσης 

Καλλυντικά 

Πλατφόρμα  Επιμόρφωσης 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλλυντικά