Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέες πρωτοβουλίες κατά των αλλεργιών στην Δανία

Κρατική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της δερματικής αλλεργίας.
Το υπουργείο περιβάλλοντος της Δανίας έχει δρομολογήσει μια σειρά νέων πρωτοβουλιών με στόχο τη μείωση των αλλεργιών που προκαλούνται στο δέρμα από συστατικά που περιέχονται σε προϊόντα όπως καλλυντικά, κοσμήματα και τα απορρυπαντικά.

Η στρατηγική αποτελεί μέρος μιας τριετούς πρωτοβουλίας από το 2018-2021 που αποσκοπεί στην προστασία των ευάλωτων ομάδων από τις επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Περιλαμβάνουν μέτρα που ομαδοποιούνται κάτω από τους ακόλουθους τομείς εστίασης:

  • Γνώση της ισχύος και της έκθεσης.
  • Αξιολόγηση των αλλεργιογόνων ιδιοτήτων ·
  • Ενημέρωση και ρύθμιση – με αποτέλεσμα λιγότερες περιπτώσεις αλλεργίας.
  • Χημικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία · και
  • συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλες αρχές

Μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες που ξεκίνησε το Δανέζικο υπουργείο είναι μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τις αλλεργίες αρωμάτων για έφηβους .
Σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου ,τουλάχιστον το 10% του δανικού πληθυσμού πάσχει από δερματικές αλλεργίες, .
Πολλοί από αυτούς ενεργοποιούνται από καθημερινά προϊόντα όπως αποσμητικά, αρώματα και προϊόντα καθαρισμού.