Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νέο Κανονισμό για τα αντισηπτικά χεριών προετοιμάζει το FDA

Το FDA ,σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2016, ενημερώνει πως ζητά από τους παρασκευαστές πρόσθετες πληροφορίες για την κάλυψη των κενών στα δεδομένα αντισηπτικών χεριών

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων εξέδωσε στο τέλος Ιουνίου προτεινόμενο κανονισμό και ζητά πρόσθετα επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ορισμένων δραστικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στα αντισηπτικά διαλύματα καθαρισμού για τοπική χρήση και πωλούνται στις ΗΠΑ ως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (OTC).
Τα εν λόγω προϊόντα είναι από αυτά που δεν ξεπλένονται (παραμένουν στο δέρμα) και στις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά δημοφιλή .
Το FDA ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων σχετικά με την μακροπρόθεσμη ασφάλεια των πολιτών από την χρήση αυτών των προϊόντων ,καθώς πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ανίχνευση αντισηπτικών συστατικών στο αίμα ή τα ούρα πάνω από τα καθιερωμένα επιτρεπτά όρια .
Με βάση τις νέες επιστημονικές πληροφορίες , ο οργανισμός ζητά πρόσθετα επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι τα ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται σε αντισηπτικά διαλύματα καθαρισμού είναι γενικά αναγνωρισμένα ως ασφαλή και αποτελεσματικά για τη μείωση των βακτηρίων στο δέρμα.
Ειδικότερα ο Οργανισμός ζητά από τους κατασκευαστές να παρέχουν δεδομένα για τρία δραστικά συστατικά :
Αλκοόλη (αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη), ισοπροπυλική αλκοόλη και χλωριούχο βενζαλκόνιο.
Τέλος .συστήνει στους πολίτες , πως το πλύσιμο των χεριών με απλό σαπούνι και τρεχούμενο νερό είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που μπορούν να ληφθούν για την αποφυγή λοιμώξεων . Εάν το σαπούνι και το νερό δεν είναι διαθέσιμα, η χρήση ενός αντισηπτικού με βάση το οινόπνευμα που περιέχει τουλάχιστον 60 τοις εκατό αλκοόλης. είναι το προτιμότερο ….