Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ναι στα καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται στα ζώα

“Save cruelty-free cosmetics”

Πιστεύατε ότι οι δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά είχαν ήδη απαγορευτεί στην ΕΕ;

Τα πειράματα σε ζώα για καλλυντικά προϊόντα και τα συστατικά τους απαγορεύτηκαν στην Ευρώπη το 2009 και η απαγόρευση πώλησης καλλυντικών που έχουν δοκιμαστεί σε ζώα ισχύει από το 2013.
. Ωστόσο, παρά τις απαγορεύσεις, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) απαιτεί νέες δοκιμές σε ζώα για ορισμένα συστατικά – ακόμη και αυτά που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε καλλυντικά και για συστατικά με μακροχρόνια ασφαλή χρήση.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Διακήρυξη
Η απαγόρευση από την ΕΕ των δοκιμών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα έφερε την υπόσχεση μιας Ευρώπης στην οποία τα ζώα δεν θα υποφέρουν και δεν θα πεθαίνουν για χάρη των καλλυντικών. Η υπόσχεση αυτή δεν κρατήθηκε. Οι αρχές εξακολουθούν να απαιτούν τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα για συστατικά που χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα, γεγονός που αντιβαίνει στις προσδοκίες και τις επιθυμίες του κοινού και στην πρόθεση των νομοθετών.
Ωστόσο, ποτέ ξανά δεν είχαμε τόσο ισχυρά εργαλεία που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων και κατοχυρώνουν την ασφάλεια, ούτε τη χρυσή ευκαιρία για επανάσταση στους τομείς της προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προασπιστεί και να ενισχύσει την απαγόρευση και τη μετάβαση στην αξιολόγηση της ασφάλειας χωρίς τη χρήση ζώων.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Προστασία και ενίσχυση της απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά.
    Εκκίνηση ενεργειών για αλλαγή της νομοθεσίας προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία των καταναλωτών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος για όλα τα συστατικά καλλυντικών προϊόντων χωρίς τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα ουδέποτε και για κανέναν σκοπό.
  2. Μετασχηματισμός του κανονισμού της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα.
    Διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος με τη διαχείριση των χημικών προϊόντων χωρίς την προσθήκη νέων απαιτήσεων για δοκιμές σε ζώα.
  3. Εκσυγχρονισμός της επιστήμης στην ΕΕ.
    Δέσμευση για την υποβολή νομοθετικής πρότασης με την οποία καταρτίζεται χάρτης πορείας για τη σταδιακή κατάργηση όλων των δοκιμών σε ζώα στην ΕΕ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.