Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νανοϋλικά στα τρόφιμα & αξιολόγηση κινδύνου

Συστάσεις από το ANSES για τη βελτίωση της αναγνώρισις τους και την καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία των πολιτών .
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, λόγω των ειδικών ιδιοτήτων τους, ένας αυξανόμενος αριθμός νανοϋλικών έχει ενσωματωθεί στα καθημερινά προϊόντα, ιδίως στα τρόφιμα.
Τώρα, αντιμέτωποι με τον πολλαπλασιασμό των νανοϋλικών στην καθημερινή μας ζωή, πολλές ερωτήσεις τίθενται σχετικά με την ταυτοποίησή τους, τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και το ποιο είναι το βέλτιστο ρυθμιστικό πλαίσιο .

Στη Γαλλία, η δήλωση ουσιών σε κατάσταση νανοσωματιδίων, είναι υποχρεωτική από το 2013 μέσω του μητρώου R-Nano που διαχειρίζεται το ANSES, και προβλέπει ότι οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι διανομείς άνω των 100 γραμμαρίων ουσιών ,οφείλουν να αναφέρουν την ταυτότητά τους, τις ποσότητες που αντιμετωπίζονται καθώς και τις προβλεπόμενες χρήσεις.

Παρά τις υποχρεώσεις αυτές, ο εντοπισμός και η ιχνηλασιμότητα των νανοϋλικών στον τομέα των τροφίμων είναι ακόμη περιορισμένος σήμερα. Ωστόσο, αποτελούν ουσιαστικό βήμα για την εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία.

Ο Γαλλικός Οργανισμός Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (Anses) ,πρότεινε πριν λίγες ημέρες τη διαμόρφωση ενός καταλόγου νανοϋλικών στα τρόφιμα, καθώς και μια μέθοδο που καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό της καταλληλότερης προσέγγισης για την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία των τροφίμων που περιέχουν τέτοια υλικά.

Με βάση τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική βιβλιογραφία, ο Οργανισμός ανέφερε 37 ουσίες, που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα τροφίμων ή συστατικά τροφίμων και για τις οποίες θεωρεί αποδεδειγμένη την παρουσία νανοσωματιδίων

(επτά ουσίες: ανθρακικό ασβέστιο, διοξείδιο του τιτανίου , οξείδια σιδήρου και υδροξείδια, πυριτικό ασβέστιο, φωσφορικά άλατα ασβεστίου, συνθετικά άμορφα πυρίτια, οργανικές και σύνθετες ενώσεις) ή ύποπτα (30 ουσίες, συμπεριλαμβανομένων αλουμινίου, αργύρου, χρυσού, φωσφορικών μαγνησίου, κιτρικού άλατος σιδήρου, νάτριο, κάλιο και ασβέστιο λιπαρών οξέων κ.λπ. ).

Αναλύσεις Κέντρο Γνώσης

Ζητήστε πρόσβαση στην περιοχή μελών

Δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τους κινδύνους των νανοϋλικών στα τρόφιμα, το ANSES επαναλαμβάνει τις συστάσεις των προηγούμενων αξιολογήσεων εμπειρογνωμόνων για το θέμα.

Συγκεκριμένα, ζητεί τον περιορισμό της έκθεσης των πολιτών , αποφεύγοντας τις περιττές χρήσεις νανοϋλικών στα τρόφιμα και προωθώντας ασφαλή προϊόντα.