Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ναρκισσισμός και κοινωνικά δίκτυα

Η υπερβολική ανάρτηση προσωπικών φωτογραφιών στα κοινωνικά δίκτυα ,συνδέεται με τον ναρκισσισμό. 

Το ότι ο ναρκισσισμός συνδέεται με την υπερβολική δημοσίευση προσωπικών φωτογραφιών στα κοινωνικά δίκτυα είναι γνωστό Όμως τι από τα δυο συμβαίνει;
Οι ναρκισσιστές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα , ή η χρήση των κοινωνικών δικτύων αυξάνει τον ναρκισσισμό ενός ατόμου ;

Και τα δυο συμβαίνουν , μας λέει μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Swansea σε συνεργασία με το ABMU Health Board και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου .
ΟΙ ερευνητές μελέτησαν τις αλλαγές προσωπικότητας 74 ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών σε περίοδο τεσσάρων μηνών.
Η έρευνα διαπίστωσε , ότι η υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερα η υπερβολική ανάρτηση προσωπικών φωτογραφιών , συνδέεται με μια επακόλουθη αύξηση του ναρκισσισμού.
Πιο συγκεκριμένα ,εκείνοι που χρησιμοποίησαν υπερβολικά τα κοινωνικά μέσα, μέσω οπτικών δημοσιεύσεων, εμφάνισαν κατά μέσο όρο 25% αύξηση σε ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών της μελέτης.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στην μελέτη χρησιμοποιούσαν τα κοινωνικά μέσα με μια μέση χρήση περίπου τρεις ώρες την ημέρα, εξαιρουμένης της χρήσης για εργασία.
Πάνω από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων χρησιμοποιούσαν τα κοινωνικά δίκτυα κυρίως για την ανάρτηση εικόνων.

Οι επικεφαλής της μελέτης υπογραμμίζουν :
«Λαμβάνοντας το δείγμα μας ως αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, σημαίνει ότι περίπου το 20% των ανθρώπων μπορεί να κινδυνεύει να αναπτύξει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με την υπερβολική χρήση οπτικών κοινωνικών μέσων.”
“Η χρήση οπτικών κοινωνικών μέσων μπορεί να δώσει έμφαση στην αντίληψη των ναρκισσιστών ότι είναι το επίκεντρο της προσοχής».