Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

“Να φροντίζεις τον εαυτό σου, να σέβεσαι την ομορφιά του κόσμου”!

Η Γαλλική Βιομηχανία Καλλυντικών  συνοψίζει την ουσία της οικολογικής μετάβασης της Βιομηχανίας της “Ομορφιάς “ 

Βιοποικιλότητα: οδηγός βέλτιστων πρακτικών από το FEBEA

Η Febea -η ένωση της Γαλλικής βιομηχανίας καλλυντικών – δημοσίευσε ένα επικαιροποιημένο οδηγό καλών πρακτικών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
Ο οδηγός – που προσφέρεται online- χωρίζεται σε 7 κεφάλαια, και πραγματεύεται όλες τις πτυχές που συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας:
Από τη δημιουργία βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού έως τον οικολογικό σχεδιασμό πρώτων υλών και προϊόντων , μέσω υλικοτεχνικής επιλογής ή επαναχρησιμοποίησης μη πωληθέντων προϊόντων

Εμπνευσμένα παραδείγματα για την προώθηση της βιοποικιλότητας

Ελαιόλαδο από την ελληνική γη και λάδι γαϊδουράγκαθου, στην πρώτη ζήτηση για την παρασκευή καινοτόμων καλλυντικών σκευασμάτων

Ο οδηγός αναφέρεται αναλυτικά σε “Βέλτιστες πρακτικές “ αξιοποίησης συστατικών φιλικών προς την ιδέα της προώθησης της βιοποικιλότητας
Προσφέρει επίσης μια σειρά περιβαλλοντικούς κανονισμούς και πραγματοποιεί απολογισμό των υφιστάμενων πιστοποιήσεων και προτύπων.

Παρουσιάζει επίσης πολλά παραδείγματα υφιστάμενων πρωτοβουλιών στις οποίες κάθε εταιρεία μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει, για να μην αναφέρουμε μια «εργαλειοθήκη», και την ατζέντα που συγκεντρώνει σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις με θέμα τη βιοποικιλότητα.

Κέντρο Γνώσης

Φυσικά Καλλυντικά