Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νεα μεθοδος για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του μπλε φωτός στους ιστούς ανθρώπινου δέρματος

Αναπαραγώγιμη μέθοδος για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του μπλε φωτός χρησιμοποιώντας in vitro ιστούς ανθρώπινου δέρματος

Μια νεα μελετη που δημοσιευτηκε στο στο International Journal of Cosmetic Science, διεξήχθη με σκοπό την ανάπτυξη μιας αναπαραγώγιμης μεθόδου δοκιμών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του μπλε φωτός στο δέρμα.

Ορατό φως υψηλής έντασης (HEV), που αναφέρεται επίσης ως μπλε φως, έχει μήκος κύματος 400-500 nm και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο του ορατού φωτός.
Μπλε φως εκπέμπεται επίσης από ηλεκτρονικές συσκευές και τεχνητό φωτισμό εσωτερικού χώρου.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση των ανθρώπινων κυττάρων του δέρματος στο φως που εκπέμπεται από ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμη και για 1 ώρα, μπορεί να προκαλέσει αύξηση των ενεργών ειδών οξυγόνου (ROS), απόπτωση και νέκρωση.
Παρά το γεγονός ότι αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του φάσματος φωτός, τα αποτελέσματα του φωτός HEV δεν έχουν μελετηθεί τόσο εκτενώς. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη κατάλληλων μεθόδων δοκιμής in vitro.

Τα ευρήματα της παρουσας ερευνας εδειξαν ότι η καθημερινή έκθεση στο μπλε φως προκάλεσε αλλαγές σε βιοδείκτες που εξαρτώνται από τη δόση και το χρόνο που σχετίζονται με βλάβες του δέρματος. Η έκθεση στο μπλε φως για 6 ώρες για 5 συνεχόμενες ημέρες (συνολική ένταση 30 J/cm2) αύξησε την έκφραση των γονιδίων που ρυθμίζουν τις οδούς φλεγμονής και οξειδωτικού στρες και μείωσε την έκφραση γονιδίων που διατηρούν τον φραγμό του δέρματος και την ακεραιότητα των ιστών. Η έκθεση στο μπλε φως αύξησε σημαντικά τους πρωτεϊνικούς βιοδείκτες που σχετίζονται με τη γήρανση, τη φλεγμονή και τη βλάβη των ιστών. Η χρώση IHC επιβεβαίωσε αλλαγές στην έκφραση του κολλαγόνου, της φιλαγκρίνης και της πρωτεΐνης NQO1. Η θεραπεία με ασκορβικό οξύ ανέστειλε τις επιδράσεις του μπλε φωτός, αποδεικνύοντας έναν ρόλο στην προστασία από το μπλε φως.

Συμπέρασμα:
Τα αποτελέσματά έδειξαν ότι η συνεχής έκθεση στο μπλε φως προκάλεσε βλάβες στο δέρμα μέσω αλλοιώσεων σε βιολογικές οδούς που σχετίζονται με τη γήρανση του δέρματος.
Αυτή η εργασία παρέχει μια νέα, αναπαραγώγιμη μέθοδο δοκιμών in vitro για την αξιολόγηση των επιδράσεων του μπλε φωτός στο ανθρώπινο δέρμα χρησιμοποιώντας έκφραση γονιδίου, πρωτεϊνική ELISA και χρώση IHC.

Reproducible method for assessing the effects of blue light using in vitro human skin tissues