Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Νομοσχέδιο για τα φυσικά καλλυντικά στις ΗΠΑ

Ένα  νέο  προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο επιχειρεί να θέσει  κριτήρια   και να ορίσει πότε ένα καλλυντικό  μπορεί να  θεωρείται φυσικό 

Το νομοσχέδιο, εισήχθη από ένα Γερουσιαστή τον Patrick Maloney, και σύμφωνα με τον ίδιο , θέτει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της λέξης «φυσικό καλλυντικό » και « καλλυντικό προερχόμενο από την φύση »

Στις ΗΠΑ ο Κανονισμός για τα Καλλυντικά δεν έχει τροποποιηθεί για πάνω από 80 χρόνια.
Κατά τον εισηγητή του νομοσχεδίου ,αυτό μπορεί να οδηγήσει μεταξύ των άλλων και στην παραπλανητική επισήμανση ενός καλλυντικού ως φυσικού χωρίς κάτι τέτοιο να να θεωρείται παράνομο .

Το νομοσχέδιο  προτείνει συγκεκριμένα , πως ένα καλλυντικό  θα μπορεί να επισημαίνεται ως φυσικό εφόσον  περιέχει τουλάχιστον 70% φυσικών ουσιών, εξαιρουμένου  του νερού. 
Απαιτεί επίσης από τους προμηθευτές να διενεργούν δοκιμές άνθρακα-14, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται στους κατασκευαστές των καλλυντικών .
Τέλος .διευρύνει της αρμοδιότητες του FDA ως προς τον έλεγχο της αγοράς και της παραπλανητικής επισήμανσης ενός καλλυντικού ως φυσικό .

Η ενδεχόμενη θέσπιση πλαισίου για τον ορισμό των φυσικών καλλυντικών φαίνεται να βρίσκει θετική απήχηση σε εταιρείες του είδους καθώς ως στα σήμερα δεν υπάρχουν βιομηχανικά πρότυπα για την παραγωγή αυτών των προϊόντων.

«Η αγορά προϊόντων προσωπικής φροντίδας θα πρέπει να είναι εύκολη.
Αυτό το νομοσχέδιο ορόσημο, θέτει σαφή και λογικά πρότυπα για τις εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν ένα συστατικό ή ένα προϊόν φυσικό, ενώ ενσταλάζει την εμπιστοσύνη για τους ενήμερους καταναλωτές .

Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Φυσικά Καλλυντικά

Επικαιροποιημένο πρόγραμμα τον Μαρτιο 2020