Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ξεκλειδώνοντας την σαρκοπενική παχυσαρκία

Μια ανασκόπηση παρέχει σαφήνεια σχετικά με βασικές πτυχές του αντίκτυπου της νόσου και της θεραπείας

Η σαρκοπενική παχυσαρκία έχει χαρακτηριστεί ως συνδυασμός σαρκοπενίας και παχυσαρκίας
Σαρκοπενία ορίζεται η σταδιακή μείωση της μάζας και/ή της δύναμης των σκελετικών μυών,
Παχυσαρκία, ορίζεται ως υπερβολική συσσώρευση λίπους,

Ωστόσο, δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τον ακριβή ορισμό, τα διαγνωστικά κριτήρια και την παθογένεια της σαρκοπενικής παχυσαρκίας. Ελλείψει αυτών των πληροφοριών, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ο επιπολασμός της σαρκοπενικής παχυσαρκίας και οι κλινικές επιπτώσεις της.
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να βρεθούν πιο έγκυρες και κατάλληλες μέθοδοι για την αναγνώριση αυτού του παθολογικού χαρακτηριστικού.

Για να καλύψουν αυτό το κενό , επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Tianjin (Κίνα), διερεύνησαν τις τρέχουσες ερευνητικές τάσεις στη σαρκοπενική παχυσαρκία.

Η σύσταση του σώματος – η κατανομή των οστών, των μυών και του λίπους στο σώμα – μπορεί να δώσει ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τη μεταβολική και διατροφική κατάσταση ενός ασθενούς.

Οι Κινέζοι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η σαρκοπενική παχυσαρκία μπορεί να συμβάλει σε διάφορες ηπατικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος, της χρόνιας ιογενούς ηπατίτιδας, της κίρρωσης του ήπατος και του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.
Επιπλέον, πολλά παθοφυσιολογικά μονοπάτια εμπλέκονται στην παθογένεση της σαρκοπενικής παχυσαρκίας, συμπεριλαμβανομένης της αναβολικής αντίστασης, της αντίστασης στην ινσουλίνη και της επίμονης φλεγμονής.

«Λαμβάνοντας υπόψη το πολυπαραγοντικό εννοιολογικό πλαίσιο της σαρκοπενικής παχυσαρκίας, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αρκετά ζητήματα σχετικά με την αντιμετώπισή της, τα οποία περιλαμβάνουν την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης, την αύξηση της μυϊκής ποσότητας και τη μείωση της συσσώρευσης υπερβολικού λίπους και των μεταβολικών διαταραχών και φλεγμονών που σχετίζονται με το λίπος»

Οι συγγραφείς καταλήγουν λέγοντας ότι “πιστεύουν ότι η μελλοντική έρευνα θα επικεντρωθεί στη συνεργιστική επίδραση της σαρκοπενίας στο πλαίσιο της συνυπάρχουσας παχυσαρκίας, ειδικά στη συσχέτισή της με δυσμενείς επιπλοκές στην υγεία. Ένας ομόφωνος ορισμός, διαγνωστικά κριτήρια και διαθέσιμες μετρήσεις δικαιολογούν περαιτέρω έρευνα και εντατικές έρευνες».
Εστιάζοντας στην σαρκοπενική παχυσαρκία στο σύνολό της, η ομάδα ελπίζει ότι τα ευρήματά της μπορούν να παρέχουν κάποια αναγκαία σαφήνεια στο θέμα.

Sarcopenic obesity in liver disease: Handling both sides of the penny