Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οδηγίες της ΕΕ για τα καλλυντικά μετά την Brexιt εποχή

Η έξοδος από την ΕΕ αποδεικνύεται μια εξαιρετικά πολύπλοκη υπόθεση (τουλάχιστον …)
Τα πάνω κάτω με την βρετανική βιομηχανία καλλυντικών αλλά και με τους συνεργάτες της σε άλλες χώρες της Ευρώπης φέρνει το Brexιt.

Σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , ή Μ.Βρετανία μετά την αποχώρησή της από την ΕΕ θα θεωρείται τρίτη χώρα
Τι σημαίνει αυτό σε ότι αφορά τον τομέα των καλλυντικών ;
Κατα αρχήν  ότι δεν θα ισχύει πλέον ο Κανονισμός της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα.
Σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό επηρεάζει τρεις βασικούς πυλώνες του Κανονισμού καλλυντικών:
Ορισμό υπεύθυνου προσώπου ,
Κοινοποίηση προϊόντων ,
Φάκελος προϊόντος & Επισήμανση.

Ορισμός υπεύθυνου προσώπου
Ένας βασικός πυλώνας του κανονισμού είναι η απαίτηση ότι τα καλλυντικά προϊόντα τίθενται στην ενιαία αγορά μόνο μέσω καθορισμένων «υπεύθυνων ατόμων» που είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόλις εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο την ΕΕ , οι υπεύθυνοι που έχουν συσταθεί στη Βρετανία θα πρέπει να μεταφέρουν τον ρόλο τους είτε σε εισαγωγέα είτε σε άλλο υπεύθυνο άτομο που είναι εγκατεστημένο σε μια απο τις 27 χώρες της ΕΕ .
Κοινοποίηση προϊόντων
Μια άλλη σημαντική αλλαγή αφορά την υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών για το προϊόν μέσω της Πύλης Κοινοποίησης Προϊόντων Καλλυντικών (CPNP).
Οι κατασκευαστές και οι έμποροι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν απευθείας την πύλη, αλλά θα πρέπει να βασίζονται σε οντότητες της ΕΕ για να το κάνουν γι ‘αυτούς.
PIF και επισήμανση
Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα καλλυντικά, τα υπεύθυνα πρόσωπα πρέπει επίσης να φυλάσσουν ένα αρχείο πληροφοριών προϊόντων (PIF) για δέκα χρόνια.
Οι Βρετανοί κατασκευαστές καλλυντικών θα πρέπει και εδώ να διαθέτουν υπεύθυνο άτομο απο τις χώρες της ΕΕ -27 και ο φάκελος αυτός να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις γλωσσικές απαιτήσεις του κράτους μέλους.
Επιπλέον, τα καλλυντικά προϊόντα που παράγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο , θα πρέπει να φέρουν νέα ετικέτα ως εισαγόμενα προϊόντα με τη χώρα προέλευσης που ορίζεται στην ετικέτα, όπως απαιτείται από τον κανονισμό.
Η ετικέτα θα πρέπει επίσης να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του νέου υπεύθυνου προσώπου..

Τι σημαίνουν όλα  αυτά  για την βιομηχανία καλλυντικών στην Μεγάλη Βρετανία;  Σίγουρα πρόσθετη γραφειοκρατία ..αλλά μόνο αυτό ;

Εν αναμονή των αντιδράσεων στο κείμενο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στις 29 Νοεμβρίου ..