Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι ασκήσεις αντοχής επιβραδύνουν την κυτταρική γήρανση

Οι ασκήσεις αντοχής αυξάνουν την δραστηριότητα της τελομεράσης και μακραίνουν το μήκος των τελομερών σύμφωνα με μια νέα μελέτη .
Γερμανοί ερευνητές λένε ,πως ασκήσεις αντοχής  όπως τρέξιμο, κολύμπι, σκι και ποδηλασία, επιβραδύνουν την κυτταρική γήρανση κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες μορφές άσκησης όπως είναι για παράδειγμα το σήκωμα βαρών.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν μετά από εξάμηνη μελέτη με την συμμετοχή 266 νέων
Οι ερευνητές ανέλυσαν τη δραστηριότητα του τελομερούς και της τελομεράσης στα λευκά αιμοσφαίρια στο αίμα που ελήφθησαν από τους εθελοντές στην αρχή της μελέτης και δύο έως επτά ημέρες μετά τον τελικό αγώνα της άσκησης έξι μήνες αργότερα.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η δραστικότητα της τελομεράσης αυξήθηκε δύο έως τρεις φορές και το μήκος των τελομερών αυξήθηκε σημαντικά στις ομάδες εθελοντών που πραγματοποίησαν ασκήσεις αντοχής και υψηλής έντασης σε σύγκριση με τις ομάδες αντίστασης και ελέγχου.

Το DNA μας είναι οργανωμένο σε χρωμοσώματα σε όλα τα κύτταρα του σώματός μας.
Στο τέλος κάθε χρωμοσώματος υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη αλληλουχία DNA, που ονομάζεται τελομερές, που καλύπτει το χρωμόσωμα και προστατεύει τα άκρα του από την επιδείνωση και την φθορά .
Καθώς μεγαλώνουμε, τα τελομερή   γίνονται πιο κοντά   και αυτό είναι ένας σημαντικός μοριακός μηχανισμός για τη γήρανση των κυττάρων, ο οποίος τελικά οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο όταν τα τελομερή δεν είναι πλέον σε θέση να προστατεύσουν το χρωμοσωμικό DNA.
Η διαδικασία αυτή ρυθμίζεται από διάφορες πρωτεΐνες ,μεταξύ αυτών είναι και το ένζυμο τελομεράση
Η τελομεράση -που ονομάστηκε το ένζυμο της αθανασίας – ,βρίσκεται στα κύτταρα μας και έχει σκοπό την επιμήκυνση εκ νέου των χαμένων τμημάτων των τελομερών επιτρέποντας έτσι στα κύτταρα να συνεχίσουν να διαιρούνται.

Ένας πιθανός μηχανισμός που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι ασκήσεις αντοχής και υψηλής έντασης θα μπορούσαν να αυξήσουν το μήκος των τελομερών και τη δραστηριότητα της τελομεράσης είναι ότι αυτοί οι τύποι άσκησης επηρεάζουν τα επίπεδα νιτρικού οξειδίου στα αιμοφόρα αγγεία συμβάλλοντας στις αλλαγές στα κύτταρα.

Κατα τους Γερμανούς ερευνητές , η συγκεκριμένη μελέτη τους μπορεί να συμβάλει στο σχεδιασμό μελλοντικών ερευνών χρησιμοποιώντας το μήκος των τελομερών ως δείκτη της «βιολογικής ηλικίας».

Endurance but not resistance training has anti-aging effects