Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι επιδράσεις της αρωματοθεραπείας μετά τον τοκετό

Η αρωματοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει συμπτώματα όπως κατάθλιψη , άγχος και πόνος, που συνοδεύουν γυναίκες μετά τον τοκετό.

Το παραπάνω προκύπτει απο μια ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Complementary Therapies in Clinical Practice.

Σε αυτή την επισκόπηση , μια ομάδα Αμερικανών και Ιρανών ερευνητών διερεύνησαν εάν η αρωματοθεραπεία θα μπορούσε να βελτιώσει τα συμπτώματα που βιώνουν οι γυναίκες μετά τον τοκετό.
Μερικά από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, άγχος, αλλαγές στη διάθεση, δυσκολία στον ύπνο και μακροχρόνια μορφή κατάθλιψης που ονομάζεται κατάθλιψη μετά τον τοκετό.

Για τον σκοπό αυτό οι ερευνητές διεξήγαγαν συστηματική ανασκόπηση προηγούμενων μελετών που συλλέχθηκαν από διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Αναλύσεις στο Κέντρο Γνώσης

Τα ευρήματά τους έδειξαν, ότι η αρωματοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τα κοινά συμπτώματα που βιώνουν οι γυναίκες κατά την περίοδο μετά τον τοκετό

Με βάση αυτά τα ευρήματα ΄, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αρωματοθεραπεία έχει θεραπευτικά αποτελέσματα που μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες μετά την γέννα .
Ωστόσο, συστήνουν προσοχή κατά τη εφαρμογή , καθώς δεν εξετάστηκαν προβλήματα ασφάλειας σε καμία από τις μελέτες..

EFFECT OF AROMATHERAPY ON POST-PARTUM COMPLICATIONS: A SYSTEMATIC REVIEW. Complementary Therapies in Clinical Practice.

Αρωματοθεραπεία -Τεκμηρίωση

Βάσεις δεδομένων