Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι επιδράσεις της μάλαξης σε ηλικιωμένους

Το μασάζ, προάγει αποτελεσματικά την υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Το μασάζ μπορεί να ενσωματωθεί στην παροχή φροντίδας και να υιοθετηθεί από τους παρόχους φροντίδας και τα μέλη της οικογένειας ,  ως μια πρόσθετη στρατηγική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών αυξάνεται ραγδαία. Η αυξημένη μακροζωία σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι μπορεί να αντιμετωπίσουν αύξηση των φυσιολογικών και ψυχολογικών προβλημάτων υγείας.

Αυτά τα ζητήματα θέτουν δυνητικά την αυξημένη ζήτηση για ποιοτική μακροχρόνια περίθαλψη για τους ηλικιωμένους.
Συμπληρωματικές προσεγγίσεις όπως το μασάζ φαίνεται να προσελκύουν το ενδιαφέρον φορέων που εξειδικεύονται στην ευζωία των ηλικιωμένων.

Το γηριατρικό μασάζ είναι ένας ιδιαίτερος τύπος μάλαξης που λαμβάνει υπόψη τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γήρανση του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της γενικής κατάστασης της υγείας, των ιατρικών καταστάσεων και της χρήσης φαρμάκων
Απο πλευράς τεχνικής ,βασίζεται στη Σουηδική μάλαξη και ο σκοπός της είναι η δια της επαφής προσέγγιση των ειδικών συνθηκών του κάθε ηλικιωμένου.
Άλλος στόχος του γηριατρικού μασάζ είναι να αυξήσει την ευλυγισία των κινήσεων και να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου.
Αυτά τα συστήματα χρειάζονται επιπλέον φροντίδα όσο η ηλικία προχωρά για να διατηρηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μασάζ μπορεί να είναι επωφελές στην αναβάθμιση φροντίδας κατ οικον. σε ηλικιωμένους .
Ο θεραπευόμενος αντιλαμβάνεται θετικά παράγοντες όπως ο πόνος, ο ύπνος, η συναισθηματική κατάσταση και η ψυχοκοινωνική υγεία.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης συγκράτηση της αναγκαιότητας φαρμακολογικής παρέμβασης.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Massage, a complementary therapy effectively promoting the health and well-being of older people in residential care settings: a review of the literature
mdpi.com
Effect of Hand and Foot Massage Therapy on Psychological Factors and EEG Activity in Elderly People Requiring Long-Term Care: A Randomized Cross-Over Study