Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι επιπτώσεις της ατοπικής δερματίτιδας στη μάθηση

Μελέτη Δανών επιστημόνων δείχνει πως το έκζεμα επηρεάζει την μαθησιακή απόδοση στο παιδί και στον έφηβο.
Η ατοπική δερματίτιδα (AD) μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή απόδοση μέσω πολλαπλών οδών, συμπεριλαμβανομένης της κακής συγκέντρωσης που σχετίζεται με κνησμό, στέρηση ύπνου ή δυσμενείς επιπτώσεις των φαρμάκων.

Επειδή το εκπαιδευτικό επίτευγμα σχετίζεται με την υγεία και την ευημερία, κάθε συσχέτιση με μια επικρατούσα κατάσταση όπως η AD είναι μείζονος σημασίας.
Η ατοπική συννοσηρότητα θα μπορούσε να προσθέσει σε αυτά τα αποτελέσματα, καθώς και η ψυχολογική δυσφορία.

Αυξημένος κίνδυνος κατάθλιψης, διαταραχή έλλειψης προσοχής / υπερκινητικότητας και μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να προκαλέσει μειωμένη ακαδημαϊκή απόδοση σε παιδιά.

Ωστόσο, τα αποδεικτικά στοιχεία για την συσχέτιση μάθησης με την ασθένεια είναι περιορισμένα.
Μια προηγούμενη ολλανδική μελέτη δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ της AD στην παιδική ηλικία και τυποποιημένων δεικτών κατάλληλου επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ηλικία 11 ετών.

Η παρούσα μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 14 Απριλίου στο JAMA Dermatol διαπίστωσε , ότι η AD που είχε διαγνωστεί στο νοσοκομείο συσχετίστηκε με μειωμένη εκπαιδευτική επίδοση, αλλά η κλινική σημασία ήταν αβέβαιη λόγω μικρών απόλυτων διαφορών και πιθανής σύγχυσης από οικογενειακούς παράγοντες.
Ειδικότερα , δεν βρέθηκε κλινικά σημαντική διαφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο σε παιδιά της Δανίας με νοσοκομειακή διάγνωση AD σε σύγκριση με παιδιά γενικού πληθυσμού χωρίς ιατρικό ιστορικό AD, εκτός από μια μικρή απόλυτη μείωση στην επίτευξη κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν, πως μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εξετάζουν την αναπαραγωγιμότητα σε παιδιά με ήπια AD ή σε χώρες με λιγότερη κυβερνητική υποστήριξη για υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση.
Η παραλλαγή από το φαινότυπο AD και οι συννοσηρότητες (π.χ. έκζεμα χεριών) και οι συσχετίσεις με άλλα μέτρα ακαδημαϊκής επιτυχίας (π.χ. βαθμοί) απαιτούν επίσης διερεύνηση.

JAMA Dermatol. Published online April 14, 2021.
Association Between Atopic Dermatitis and Educational Attainment in Denmark

Σχετικά θέματα :