Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι επιπτώσεις της Shirodhara στην ψυχονευροανοσολογία.

Κλινική μελέτη

Shirodhara: Ένα ψυχο-φυσιολογικό προφίλ σε υγιείς εθελοντές
Ιάπωνες ερευνητές ξεκίνησαν μελέτες τελευταίας τεχνολογίας στη Shirodhara για τις επιπτώσεις της στην ψυχονευροανοσολογία. 
 Η ίδια ομάδα έχει επίσης μελετήσει τις ειδικές επιδράσεις του αιθέριου ελαίου από Lavendula angustifolia.
 

Η ψυχονευροανοσολογία ( Psychoneuroimmunology) αποτελεί τη βάση της νεότερης θεώρησης για τη συσχέτιση νου και σώματος, και συνδέει τις απόψεις των πρώτων ιατρικών σχολών του Ασκληπιού και του Ιπποκράτη με τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα.

Η Shirodhara είναι μια κλασική και καθιερωμένη αγιουρβεδική διαδικασία
Η ετυμολογία του Shirodhara είναι από το shira = κεφάλι και το dhara = μια σταθερή ροή. Αυτή η διαδικασία προκαλεί μια χαλαρή κατάσταση επίγνωσης, η οποία οδηγεί σε μια δυναμική ψυχοσωματική ισορροπία. Σε αυτή τη διαδικασία βιώνεται ένα πλήρες αίσθημα ευεξίας, διανοητικής διαύγειας και κατανόησης. 

Στην Ινδία, η Shirodhara είναι μια κοινή και παμπάλαια πρακτική του Αγιουρβέδα και τα κλινικά οφέλη παρατηρούνται από τους vaidyas σε χιλιάδες ασθενείς. Στα κολέγια του Αγιουρβέδα, υπήρξαν επίσης αρκετές διατριβές MD και περιστασιακά λίγες ερευνητικές εργασίες για τη Shirodhara.
Ωστόσο, έχει δοθεί λιγότερη προσοχή στις ψυχολογικές και φυσιολογικές επιδράσεις, μαζί με τις ερευνητικές συσχετίσεις του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), του ηλεκτροεγκεφαλογράμματος (ΗΕΓ) και επιλεγμένων βιοχημικών δεικτών όπως οι κατεχολαμίνες

Η παρούσα μελέτη των Ιαπώνων είχε ως στόχο να αξιολογήσει τις ψυχολογικές και φυσιολογικές επιδράσεις της Shirodhara σε υγιείς εθελοντές παρακολουθώντας τη βαθμολογία της διάθεσης και τα επίπεδα στρες, .

Τα ευρήματα έδειξαν σημαντική βελτίωση στα σκορ της διάθεσης και στο επίπεδο του στρες . Αυτές οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από σημαντική μείωση του ρυθμού αναπνοής και μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης μαζί με μείωση του καρδιακού ρυθμού. Η κατάσταση χαλάρωσης συναγερμού, μετά τη Shirodhara, συσχετίστηκε με αύξηση του ρυθμού άλφα στο ΗΕΓ.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως μια τυποποιημένη Shirodhara οδηγεί σε μια κατάσταση εγρήγορσης ηρεμίας παρόμοια με την απόκριση χαλάρωσης που παρατηρείται στον διαλογισμό. Τα κλινικά οφέλη που παρατηρήθηκαν με το Shirodhara στην αγχώδη νεύρωση, την υπέρταση και την επιδείνωση του στρες λόγω χρόνιων εκφυλιστικών ασθενειών θα μπορούσαν να διαμεσολαβηθούν μέσω αυτών των προσαρμοστικών φυσιολογικών επιδράσεων.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc -Shirodhara: A psycho-physiological profile in healthy volunteers

Αρωματοθεραπεία & Αγιουρβέδα

Aesthetics.Gr- Aroma