Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι δεν ενυδατώνουν τον οργανισμό τους κατάλληλα

Θερμικό στρες και αδυναμία διατήρησης της ισορροπίας του νερού στον οργανισμό επηρεάζει 7 στους 10  Ευρωπαίους εργαζόμενους σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένο επιστημονικό δελτίο .
Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού προγράμματος Heat-Shield σε συνεργασία με ερευνητές του Τμήματος Διατροφής, Άσκησης και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης.

«Η πολύ υψηλή επικράτηση της αφυδάτωσης και η πιθανή επίδραση στη γνωστική λειτουργία και την κινητική απόδοση σε βασικούς κλάδους της οικονομίας είναι αρκετά προβληματική, καθώς αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος λαθών και ως εκ τούτου απειλεί την ασφάλεια και την παραγωγικότητα», λέει ο συντονιστής του έργου.

Η μελέτη αξιολόγησε την κατάσταση ενυδάτωσης των εργαζόμενων κατά την έναρξη και το τέλος της εργασίας τους .
Περιελάμβανε 139 εργαζόμενους από τέσσερις χώρες, τη Δανία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία, σε πέντε κλάδους . (τη βιομηχανία αλουμινίου ,τον κατασκευαστικό κλάδο , γεωργικούς εργάτες , αστυνομικούς καθώς εργαζόμενους στον τουρισμό ).

Η μελέτη συνδυάζει τα δεδομένα πεδίου με προηγμένες δοκιμές γνωστικής και κινητικής λειτουργίας και καταδεικνύει πώς ο συνδυασμός της αφυδάτωσης και της επαγγελματικής θερμικής καταπόνησης αποτελεί σημαντική απειλή για την παραγωγικότητα και την ασφάλεια.

Η μειωμένη επίδοση των γνωστικών και των κινητικών καθηκόντων θα είναι προβληματική σε πολλά επαγγέλματα, καθώς βασίζονται στην υγιή γνωστική λειτουργία, π.χ. στην ικανότητα εστίασης στα καθήκοντα και στην κατάλληλη αντίδραση στις επαγγελματικές προκλήσεις.

Ο Ανδρέας Φλουρής, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και επικεφαλής των πεδίων μελέτης που πραγματοποιήθηκαν στη Νότια Ευρώπη, υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο στο εγγύς μέλλον:
«Αυτό είναι ήδη ένα πρόβλημα υπό τις σημερινές συνθήκες. Σε ένα μέλλον με συχνότερα κύματα θερμότητας είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν καλύτερες συνήθειες ενυδάτωσης και για τις εταιρείες να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης».