Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι οσφρητικοί υποδοχείς ως διαγνωστικοί δείκτες ασθενειών

Οι οσφρητικοί υποδοχείς θα μπορούσαν να δείξουν φλεγμονώδη δερματική βλάβη που προέρχεται από υπεριώδη ακτινοβολία.
Έρευνα  που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Molecular Sciences, δείχνει  σχέση μεταξύ της έκφρασης των οσφρητικών υποδοχέων στο δέρμα  και στη φλεγμονή που προκαλείται   από την   υπεριώδη ακτινοβολία .

Οι οσφρητικοί υποδοχείς (OR) έχουν διαφορετικούς φυσιολογικούς ρόλους σε διάφορους τύπους κυττάρων, πέρα ​​από τη λειτουργία τους ως αισθητήρες οσμής στο οσφρητικό επιθήλιο.
Προηγούμενα ευρήματα έχουν δείξει ότι οι OR θα μπορούσαν να είναι διαγνωστικοί δείκτες και υποσχόμενοι θεραπευτικοί στόχοι σε αρκετές παθολογικές καταστάσεις.

Στόχος της παρούσας μελέτης ,ήταν η διερεύνηση των αλλαγών στην έκφραση των ORs στην κυτταρική σειρά ανθρώπινων κερατινοκυττάρων HaCaT που εκτίθενται σε υπεριώδες (UV) φως.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς , η δυσλειτουργία του φραγμού του δέρματος που προκαλείται από υπεριώδη ακτινοβολία και φλεγμονή ,σχετίζεται με την έκφραση γονιδίων οσφρητικών υποδοχέων σε ανθρώπινα κερατινοκύτταρα
Η μελέτη τους επιβεβαιώνει ότι τα κύρια συστατικά της οσφρητικής σηματοδότησης εκφράζονται ιδιαίτερα σε κύτταρα HaCaT.

Κύτταρα HaCaT
(αθανατοποιηµένα ανθρώπινα κερατινοκύτταρα).
Τα κύτταρα HaCaT χρησιμοποιούνται για την υψηλή τους ικανότητα να διαφοροποιούν και να πολλαπλασιάζονται in vitro.
Η χρήση τους στην έρευνα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό του ανθρώπινου κερατινοκυττάρου
Αυτά τα κύτταρα επέτρεψαν τον χαρακτηρισμό πολλών διεργασιών, όπως η χρήση τους ως πρότυπο σύστημα μεταβολισμού της βιταμίνης D3 στο δέρμα.

Αυτή η μελέτη δείχνει το δυναμικό του OR ως δείκτη για ανωμαλίες στο φράγμα του δέρματος. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διερευνηθεί πώς εμπλέκεται το OR στην ανάπτυξη και εξέλιξη της δυσλειτουργίας του φραγμού“.

UV-Irradiation- and Inflammation-Induced Skin Barrier Dysfunction Is Associated with the Expression of Olfactory Receptor Genes in Human Keratinocytes

Σχετικά θέματα