Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι πιο όμορφοι άνθρωποι –η εξέλιξη των πρότυπων της ομορφιάς

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο JAMA Dermatology ,συνέκρινε τα πρότυπα ομορφιάς της δεκαετίας του 90 με αυτά που επικρατούν σήμερα.
Για το σκοπό αυτό ,οι ερευνητές συνέκριναν το κατάλογο των πιο όμορφων ανθρώπων παγκοσμίως του δημοφιλούς περιοδικού People «World’s Most Beautiful (WMB)»

Το γενικό συμπέρασμα αυτής της έρευνας ήταν σχετικά αναμενόμενο..
Η ανθρώπινη ομορφιά εξαρτάται εν μέρει από τα φυσικά χαρακτηριστικά ωστόσο, η αντίληψη της ελκυστικότητας επηρεάζεται επίσης από τους κανόνες μιας κοινωνίας, του πολιτισμού ή της ιστορικής περιόδου.
Έτσι στην συγκριτική μελέτη τους οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το χρώμα του δέρματος και η ηλικία επηρεάζουν τις αντιλήψεις μας για το τι είναι πραγματικό όμορφο ,με την λευκή φυλή και τους νέους ανθρώπους να υπερτερούν συντριπτικά έναντι άλλων φυλών ή ηλικιακών ομάδων.
Ωστόσο παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση:
Έτσι ,ενώ στις λίστες του περιοδικού για το 1990 κυριαρχούν οι τύποι δέρματος Fitzpatrick I έως III (πολύ λευκό πρόσωπο ως μεσαίου χρώματος),αντιπροσωπεύοντας το 88,0%  ,στις λίστες του 2017 το ποσοστό αυτών των τύπων δέρματος κατεβαίνει στις προτιμήσεις και αντιπροσωπεύει το 70,4%.
Αντίστοιχα , ενώ οι άνθρωποι με τύπο επιδερμίδας Fitzpatrick από IV έως VI (σκούρο ως μαύρο χρώμα) ,αντιπροσώπευαν το 1990, το  12,0% της λίστας WMB , στις λίστες του 2017 το ποσοστό αυτών των τύπων δέρματος αντιπροσωπεύει το 29,6%.

Μετατόπιση παρατηρείται και στις ηλικίες των «πιο όμορφων ανθρώπων».
Ενώ η μέση ηλικία το 1990 αντιπροσώπευε τα 33 χρόνια, το 2017 η μέση ηλικία των «ποιο όμορφων ανθρώπων» αγγίζει σχεδόν το 39 χρόνια.
Οι ερευνητές καταλήγουν, πως ενώ η κλασική έννοια της ομορφιάς είναι θέμα μαθηματικών αντιλήψεων και προκαθορισμού συγκεκριμένων αναλογιών , το τι είναι πραγματικά ομορφιά είναι ακόμα ζητούμενο .
Το βέβαιο είναι, ότι τα πρότυπα ομορφιάς εξελίσσονται καθώς οι άνθρωποι έχουν πλέον άμεση πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε διαφορετικούς πολιτισμούς και σε διαφορετικά κριτήρια ως προς την έννοια της ομορφιάς …
Πηγές :
JAMA Dermatology