Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οι φθαλικές ενώσεις σε δημόσια διαβούλευση

Τέσσερις φθαλικές ενώσεις που έχουν αναγνωριστεί ως ουσίες υψηλής ανησυχίας λόγω της τοιξικότητάς ,βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να χαρακτηριστούν και ως ενδοκρινικοί διαταράκτες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ECHA , καλεί τις βιομηχανίες
που θα επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές να καταθέσουν τις προτάσεις τους ως τις 18 Αυγούστου.

Τι είναι οι φθαλικές ενώσεις
Οι φθαλικές ενώσεις είναι μια ομάδα χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά καταναλωτικά προϊόντα συμπεριλαμβανόμενων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας, όπως σαπουνιών, σαμπουάν , σπρέι μαλλιών και βερνίκια νυχιών. Επιπλέον, οι φθαλικές ενώσεις είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενοι πλαστικοποιητές στον κόσμο.
Οι άνθρωποι εκτίθενται σε φθαλικές ενώσεις με πολλαπλούς τρόπους ,μέσω της τροφής του νερού , της επαφής . αλλά και της αναπνοής
Τι είναι ουσίες υψηλής ανησυχίας (Substances of high concern -SVHC)
α) Ουσίες που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή – CMR κατηγορία 1Α ή 1Β
β) Ουσιες ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες
γ) Ουσίες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία για παρόμοια ανησυχία
Ποιες φθαλικές ενώσεις βρίσκονται σε διαβούλευση
Οι τέσσερις φθαλικές ενώσεις που έχουν πλέον αναγνωριστεί ως SVHC που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή είναι οι εξής:
DEHP (CAS αριθ. 117-81-7:)
DBP (CAS αριθ. 84-74-2:)
BBP (CAS αριθ. 85-68-7)
DIBP (CAS αριθ. 84-69-5:)
Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψηφίων του ECHA ως ουσίες τοξικές για την αναπαραγωγή (κατηγορία 1Β)