Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αφιέρωμα :Οξειδωτικές βαφές για βλεφαρίδες

Περιεχόμενα

  • Κανονιστικό πλαίσιο
  • Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Καλλυντικών
  • Κυανοακρυλικά συστατικά και κόλλες βλεφαρίδων

Τροποποίηση του κανονισμού καλλυντικών για επαγγελματική χρήση σε βαφές

Ορισμένες  οξειδωτικές  βαφές μαλλιών μπορούν να χρησιμοποιούνται  και για την βαφή βλεφαρίδων , με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά  θα χορηγούνται αποκλειστικά σε επαγγελματίες   που έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις προφυλάξεις που  πρέπει να παίρνουν

Αυτό προκύπτει από το αιτιολογικό της τροποποίησης  του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού καλλυντικών

Το ιστορικό της τροποποίησης 

Η χρήση οξειδωτικών βαφών μαλλιών  για    βαφές  βλεφαρίδων  είναι ευρέως διαδεδομένη στην ΕΕ.

Τα προϊόντα πωλούνται αποκλειστικά  για επαγγελματική χρήση σε  στούντιο κομμωτηρίων  ή σε  σαλόνια  ομορφιάς. Χρησιμοποιούνται  με προφυλάξεις (κλειστά μάτια, βλέφαρα καλυμμένα με ειδικές προστατευτικές ασπίδες..)

Ωστόσο ,σύμφωνα με τον Κανονισμό καλλυντικών  και τον ορισμό της «τρίχας» , τα περισσότερα συστατικά βαφών μαλλιών αποκλείονται από τις βαφές βλεφαρίδων .

Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι ,το επίπεδο του κινδύνου είναι διαφορετικό αναλόγως με το εάν τα καλλυντικά προϊόντα χρησιμοποιούνται στο τριχωτό της κεφαλής ή στις βλεφαρίδες.

Συνεπώς, απαιτείται ειδική αξιολόγηση για τη χρήση των ουσιών βαφής μαλλιών στις βλεφαρίδες.

Το 2015 , η Επιστημονική Επιτροπή της  Ε.Ε   για  τα καταναλωτικά προϊόντα SCCS,γνωμοδότησε  σχετικά με τις οξειδωτικές ουσίες βαφής μαλλιών και το υπεροξείδιο του υδρογόνου που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα για τις βλεφαρίδες .

Σύμφωνα με αυτή την γνωμοδότηση , συγκεκριμένες   οξειδωτικές ουσίες βαφής μαλλιών που έχουν κριθεί ασφαλείς για χρήση σε βαφή  μαλλιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από επαγγελματίες  και σε προϊόντα που προορίζονται για τη βαφή των βλεφαρίδων.

 Για να μπορούν οι επαγγελματίες να ενημερώνουν τους  πολίτες  σχετικά με  πιθανές παρενέργειες της χρήσης αυτών των προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφονται στις ετικέτες τους κατάλληλες προειδοποιήσεις.

Τον  Φεβρουάριο του 2017 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή   ενέκρινε την γνωμοδότηση αυτή και προχώρησε στην τροποποίηση του  Κανονισμού

Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ θεσπίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2017   και άρχισαν να ισχύουν στα τέλη Μαρτίου.

Βιβλιοθήκη Κοσμητολογίας