Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αφιέρωμα :Οξειδωτικές βαφές για βλεφαρίδες

Οι οξειδωτικές βαφές που προστέθηκαν στο παράρτημα ΙΙΙ

Χημικό όνομα: 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulphate

 Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή τις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3,4 % (υπολογιζόμενη ως θειικό άλας)

 Χημικό όνομα:3-(2-Hydroxyethyl)- p-pheylenediammonium sulphate

 α)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 % (υπολογιζόμενη ως θειικό άλας).

β)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,75 % (υπολογιζόμενη ως ελεύθερη βάση)

Χημικό όνομα:  2-Aminopyridin-3-ol

 α)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %

β)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %.

Χημικό όνομα: 1,3-Benzenediol, 2- methyl

 α)Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,8 %.

βΜετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 %.

Χημικό όνομα:  4-Aminophenol

 Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που εφαρμόζεται στα μαλλιά ή στις βλεφαρίδες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,9 %.

Προειδοποιήσεις στις ετικέτες των προϊόντων

α)Η αναλογία μείξης.

β)Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

γ)Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες:

•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

•Τα προσωρινά τατουάζ μαύρης χένας μπορεί να σας αυξήσουν τον κίνδυνο αλλεργίας.

•Μην βάφετε τις βλεφαρίδες σας αν:

.Εχετε εξάνθημα στο πρόσωπό σας ή ευαίσθητο, ερεθισμένο και πληγωμένο τριχωτό της κεφαλής,

.Είχατε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση μετά το βάψιμο των μαλλιών ή των βλεφαρίδων σας,

Εχετε παρατηρήσει αντίδραση σε προσωρινό τατουάζ μαύρης χένας στο παρελθόν.

Να ξεπλένονται αμέσως τα μάτια αν έλθουν σε επαφή με το προϊόν

Κέντρο Γνώσης

Κανονισμός Καλλλυντικών