Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Αφιέρωμα :Οξειδωτικές βαφές για βλεφαρίδες

Κυανοακρυλικά συστατικά και κόλλες βλεφαρίδων

Οι κόλες βλεφαρίδων έχουν σαν βάση κυανοακρυλικά συστατικά

Έχουν μικρή διάρκεια ζωής περίπου τρεις έως έξι μήνες, αν δεν έχουν ανοιχτεί και ένα ως δυο μήνες εφόσον ανοίχτηκαν

Τα συστατικά αυτά απελευθερώνουν εκπομπείς φορμαλδεΰδης

Σε πιο βαθμό και σε ποια ποσότητα αυτοί οι εκπομπείς μπορεί να βλάψουν την υγεία ,είναι ένα θέμα που δεν έχει ξεκαθαριστεί

Τα διεθνή πρότυπα για την κυανοακρυλική κόλλα

Χημικό : Cyanoacrylate-based adhesives

Αριθμοί CAS : 7085-85-0; 137-05-3; 10586-17-1

Συνώνυμα και σχετικά συστατικά
Ethyl cyanoacrylate;

Methyl cyanoacrylate;

Isopropylcyanoacrylate

Προειδοποιητικές αναφορές
Βεβαιωθείτε ότι το μάτι προστατεύεται και ακινητοποιείται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

“ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Κολλά στο δέρμα αμέσως. Αποφύγετε την επαφή με μάτια, το στόμα και το δέρμα.

ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κέντρο Γνώσης /Συστατικά υψηλής ανησυχίας

Συνδεθείτε με την βιβλιοθήκη κοσμητολογίας