Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οργανικά αντηλιακά με ισχυρή προστασία έναντι της ακτινοβολίας Α1

Αντηλιακά πλούσια σε αντιοξειδωτικά προστατεύουν από το ορατό εύρος UVA1 +
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αντηλιακών προϊόντων εμπλουτισμένων με αντιοξειδωτικά έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας A1 μεγάλου μήκους κύματος και του ορατού φωτός

Οι συνεργιστικές επιδράσεις της VL και της UVA1 μακρού μήκους κύματος (VL+UVA1, 370-700 nm) στην πρόκληση μελάγχρωσης και ερυθήματος στο δέρμα έχουν αποδειχθεί και συνδέονται με την έξαρση των δερματολογικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του μέλασμα και της μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cosmetic Science αξιολόγησε τη φωτοπροστασία που παρέχουν τα οργανικά αντηλιακά που ενσωματώνουν αντιοξειδωτικά έναντι των συνδυασμένων επιδράσεων του ορατού φωτός (VL) και της UVA1.

Στόχος της έρευνας ήταν η σύγκριση της φωτοπροστασίας οργανικών αντηλιακών εμπλουτισμένων με συνδυασμούς αντιοξειδωτικών (AO) έναντι των βιολογικών επιδράσεων που προκαλούνται από VL+UVA1 σε σχέση με αντίστοιχα εμπορικά διαθέσιμα αντηλιακά

Στην μελέτη συμμετείχαν δέκα υγιή ενήλικα άτομα με φωτότυπους δέρματος Fitzpatrick IV-VI . Χρησιμοποιήθηκε δόση VL+UVA1 380 J/cm2.
Τα ευρήματα έδειξαν πως τοποθεσίες που έλαβαν θεραπεία με χρωματισμένο αντηλιακό προϊόν είχαν σημαντικά λιγότερη μελάγχρωση σε σύγκριση με το μη επεξεργασμένο αλλά ακτινοβολημένο δέρμα σε όλες τις χρονικές στιγμές.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα του DRS έδειξαν ότι το αντηλιακό 5-AO απέδωσε συγκρίσιμα ή καλύτερα από όλα τα αντηλιακά που δοκιμάστηκαν με σχετικά χαμηλότερη δυσχρωμία, καθυστερημένο ερύθημα και μελάγχρωση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές , αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη δυνατότητα των αντηλιακών εμπλουτισμένων με AO να είναι φωτοπροστατευτικά έναντι της VL+UVA1.
Ο συνδυασμός αποτελεσματικότητας και καλλυντικής εμφάνισης αυτού του προϊόντος μπορεί να παρέχει ευρύτερη αποδοχή, κάτι που είναι κρίσιμο λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα διαθέσιμα μέσα προστασίας έναντι αυτής της ζώνης κύματος.

Evaluation of efficacy of antioxidant-enriched sunscreen prodcuts against long wavelength ultraviolet A1 and visible light