Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ορισμοί

Ορισμός από Την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης
«Φυσικό καλλυντικό είναι το προϊόν που αποτελείται από φυσικές ουσίες βοτανικής, ορυκτής ή ζωικής προέλευσης, που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω φυσικών , μικροβιολογικών ή ενζυματικών μεθόδων, με ορισμένες συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αφορούν τα αρώματα και τα συντηρητικά”.
Ορισμός από την Cosmos
Αυτό το πρότυπο δεν καθορίζει ένα επίσημο ορισμό ως το τι είναι φυσικό καλλυντικό .
Ωστόσο, θεσπίζει συγκεκριμένους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να τηρούνται για ένα προϊόν προκειμένου να πάρει την πιστοποίηση Cosmos . ειδικότερα
το το 95% των συστατικών ενός προϊόντος πρέπει να προέρχονται από την φύση και το 20% του συνόλου του προϊόντος πρέπει να αποτελείται από βιολογικά συστατικά .
Αν ένα προϊόν χρησιμοποιεί μεταξύ 70-95% βιολογικά αγρο-συστατικά, τότε θα πιστοποιηθεί , άλλα δεν θα του δοθεί η άδεια να ν α κυκλοφορήσει ως βιολογικό . Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να αναγράφονται ισχυρισμοί ότι παράγεται με % βιολογικά συστατικά».
Ορισμός από την NaTrue
«Φυσικό καλλυντικό» είναι το προϊόν που παρασκευάζεται αποκλειστικά από φυσικές ουσίες.
«Φυσικές ουσίες», είναι ουσίες βοτανικής ή ανόργανης ορυκτής ή ζωικής προέλευσης ή ουσίες που προέρχονται ως αποτέλεσμα μίγματος ή αντιδράσεων μεταξύ τους .
Αυτές οι ουσίες θα πρέπει να λαμβάνονται ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσα από εγκεκριμένες διαδικασίες παραγωγής.
Υπό ορισμένες συνθήκες, τα φυσικά καλλυντικά μπορούν να περιέχουν συστατικά ” παρόμοια με φυσικές ουσίες” “natural-identical substances»,συστατικά ” παρόμοια με ανόργανες χρωστικές ουσίες και μέταλλα” και «σχεδόν φυσικές ουσίες “(πχ , ουσίες που είναι δεν είναι φυσικές , αλλά έχουν παρασκευαστεί με μεθόδους σύμφωνα με το πρότυπο φυσιολογικών μηχανισμών).’