Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Οχι στην διαφήμιση του botox στην Μ.Βρετανία

Το botox  είναι  φάρμακο  που χορηγείται  μόνο με ιατρική συνταγή (POM) και συνεπώς δεν μπορεί  να διαφημίζεται  στο κοινό…

Στις 9 Ιανουαρίου 2020, η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων της Μ.Βρετανίας (ASA -Advertising Standards Authority) εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τη διαφήμιση των ενέσεων botulinum toxin (Botox) στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης .
Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες:

  • Οι ενέσεις αλλαντικής τοξίνης είναι φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή (POM) και συνεπώς δεν μπορούν να διαφημίζονται νομίμως στο κοινό.
  • Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν προωθούν αυτόν τον τύπο θεραπείας στο κοινό όταν προωθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρουν.
  • Οι εταιρείες καλούνται να λάβουν άμεσα μέτρα και να προβούν σε σχετικές αλλαγές στις διαφημίσεις των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ως και ν 31η Ιανουαρίου 2020

Πεδίο εφαρμογής:

Οι οδηγίες ισχύουν για όλες τις ενέργειες προώθησης ενέσεων botulinum toxin στους βρετανούς καταναλωτές στα κοινωνικά μέσα.
Αυτό περιλαμβάνει τις αμειβόμενες διαφημίσεις, καθώς και σε μη αμειβόμενες αναρτήσεις μάρκετινγκ καθώς και κάθε ενέργεια που γίνεται αντιληπτό στο κοινό ως διαφήμιση

  • Καταργήστε τις άμεσες αναφορές σε Botox ή σε άλλους POM. Αυτό περιλαμβάνει ονόματα όπως”Beautytox” ή “Beautox” όπου το προφανές συμπέρασμα είναι μια αναφορά στο Botox.
Τα πάρα πάνω ισχύουν μόνο για προϊόντα POM και δεν αφορά , π.χ. δερματικά πληρωτικά.
Sources:ASA -Advertising Standards Authority
Enforcement Notice: Advertising Botox and other botulinum toxin injections