Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ο εγκέφαλός μας “εμπλέκεται” στις διατροφικές μας επιθυμίες

Νέοι ορίζοντες στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με την βοήθεια της νευροεπιστήμης

Η παχυσαρκία μειώνει τον αυτοέλεγχο ή ο μειωμένος αυτοέλεγχος οδηγεί στην παχυσαρκία;

Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται ως βάση για συζήτηση σε μια ανασκόπηση ερευνών που δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβρουαρίου στο περιοδικό Trends in Cognitive Sciences

Οι συγγραφείς της μελέτης εξηγούν , πως η σύντομη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ότι ισχύουν και τα δυο !

Στην εργασία τους υποστηρίζουν , πως η παχυσαρκία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δραστηριότητα του προμετωπιαίου φλοιού ο οποίος επηρεάζει και επηρεάζεται από την παχυσαρκία.

Η ανασκόπηση μας δείχνει, ότι εάν έχετε χαμηλότερη προμετωπιακή δραστηριότητα, μπορεί να σας προ-διαθέσει στην υπερκατανάλωση τροφής, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους και παχυσαρκία”.

Η νευροεπιστήμη της διατροφής , επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη δυσλειτουργία στις οδούς ανταμοιβής του εγκεφάλου, αλλά πρόσφατες μελέτες έχουν διαπιστώσει , ότι οι μεμονωμένες διαφορές στη λειτουργία και τη δομή του προμετωπιαίου φλοιού μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές.
Κάποιος με μειωμένη δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό μπορεί να είναι πιο επιρρεπής σε μεγαλύτερη κατανάλωση, ειδικά όταν παρουσιάζεται με ενδείξεις για τα τρόφιμα (π.χ. διαφημίσεις μέσων ενημέρωσης), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει περισσότερες αλλαγές στον εγκέφαλο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερκατανάλωση στο μέλλον .
“Με την αναμόρφωση του προβλήματος της παχυσαρκίας γύρω από την προμετωπιακή δραστηριότητα, σε αντίθεση με την ανταμοιβή ανταπόκρισης στην περιοχή, μπορούμε να διερευνήσουμε θεραπείες και προληπτικά μέτρα που μπορεί να εμποδίσουν το ανεπιθύμητο κέρδος βάρους” , υπογραμμίζουν οι συγγραφείς της μελέτης.
“Η άσκηση έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη δραστηριότητα στον προμετωπιαίο φλοιό μας, ο οποίος με τη σειρά του μας επιτρέπει να ελέγξουμε καλύτερα τις επιθυμίες για φαγητό.
Επιπλέον, η έρευνα δείχνει, ότι νοητικές ασκήσεις όπως ο διαλογισμός ως μέσο βελτίωσης της διατροφικής μας συμπεριφοράς , είναι επίσης ένας αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της δραστηριότητας του προμετωπιαίου φλοιού.”