Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ο εξασθενημένος φραγμός επηρεάζει την ευαισθησία του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία

Οι βιοφυσικές ιδιότητες του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης λειτουργίας του δερματικού φραγμού, καθορίζουν την ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία

Για πρώτη φορά σε μια κλινική μελέτη, οι βιοφυσικές ιδιότητες του δέρματος, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του δερματικού φραγμού, βρέθηκαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ευαισθησία του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Τα επίπεδα ευαισθησίας του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως οι τύποι δέρματος Fitzpatrick, το χρώμα του δέρματος, το φύλο και η εθνικότητα.

Μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Cosmetic Dermatology (Απρίλιος 2022), Κορεάτες ερευνητές διερεύνησαν τις βιοφυσικές ιδιοτήτων του δέρματος που καθόρισαν την ατομική ευαισθησία του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Ως δείκτης της ευαισθησίας του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία, Κορεάτισσες υποβλήθηκαν σε δοκιμασία ελάχιστης δόσης ερυθήματος (MED).

Μετρήθηκαν οι βιοφυσικές ιδιότητες του δέρματος, όπως η ενυδάτωσή του , η διαεπιδερμική απώλεια νερού (TEWL).

Το MED αξιολογήθηκε επίσης σε περαιτέρω παραλλαγές στο δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της διάσπασης του φραγμού.

Παρατηρήθηκε σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ TEWL και MED.

Με την αύξηση του TEWL, που αντιπροσωπεύει μειωμένη λειτουργία δερματικού φραγμού, αυξήθηκε και η ευαισθησία του δέρματος στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Η τεχνητή αλλοίωση των δερματικών παθήσεων άλλαξε επίσης την ερυθηματική απόκριση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Όταν ο φραγμός του δέρματος διαταράχθηκε, το MED μειώθηκε σημαντικά, υποδεικνύοντας αυξημένη ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία του δέρματος. Υποτίθεται ότι η αλλοιωμένη διείσδυση της υπεριώδους ακτινοβολίας στην κεράτινη στοιβάδα κάτω από τις αντίστοιχες δερματικές παθήσεις προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις ερυθήματος.

Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της ατομικής ευαισθησίας σε βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία. .

Skin biophysical properties including impaired skin barrier function determine ultraviolet sensitivity