Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ο μηχανισμός αποκατάστασης της βλάβης του δέρματος

Βλάβη του δέρματος από έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία  
Πρόσφατη μελέτη  που πραγματοποιήθηκε σε ανθρώπους  είχε διαφορετικά ευρήματα από αυτά σε μελέτες σε ποντίκια .
Μια μελέτη του Κέντρου Ερευνών του NIHR στο Μάντσεστερ Βιοϊατρικών Ερευνών, έχει εντοπίσει για πρώτη φορά, με ποια διαδικασία το ανθρώπινο δέρμα καταστέλλει τη φλεγμονή μετά την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UVR).

Ως μέρος της μελέτης, υγιείς εθελοντές συμφώνησαν να εκτεθούν σε μία μόνο δόση UVR με πρόκληση φλεγμονής . Στη συνέχεια ελήφθησαν δείγματα δέρματος και οι ερευνητές εξέτασαν το ανοσοποιητικό προφίλ και τη σύνθεση του δέρματος με την πάροδο του χρόνου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ,η UVR «προσλαμβάνει» τα Τ κύτταρα, CD4 + GATA3 + και CD8 + GATA3 + – τα οποία βοηθούν στην επιδιόρθωση του δέρματος μετά την έκθεση σε UVR , αλλάζοντας την σύνθεση του δέρματος για 14 ημέρες.

“Τα ευρήματα αυτά ανατρέπουν τη μέχρι τώρα γνώση μας από πειράματα σε ποντίκια , καθώς δείχνουν για πρώτη φορά, ότι συγκεκριμένα κύτταρα παραμένουν στην επιφάνεια του ανθρώπινου δέρματος για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την έκθεση σε UVR.

Εφόσον , τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για να βοηθήσουν το δέρμα να επανέλθει στο φυσιολογικό μετά την έκθεση σε UVR , θα μπορούσαν να είναι εκεί και για να αποτρέψουν την ανώμαλη ανάπτυξη του δέρματος ή δυνητικά να ενεργούν ως « φύλακες »κατά της περαιτέρω φλεγμονής.”

Ενώ γνωρίζουμε γιατί το δέρμα γίνεται φλεγμονώδες μετά από έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία για κάποιο χρονικό διάστημα -ιδίως με έκθεση στον ήλιο και ηλιακό έγκαυμα-, δεν γνωρίζαμε τους μηχανισμούς αποκατάστασης και μακροπρόθεσμης προσαρμογής του .
“Αυτά τα ευρήματα λοιπόν ,θέτουν τις βάσεις για μελλοντική έρευνα για το γιατί αυτά τα κύτταρα συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο .”

΄Τα νέα ευρήματα για το πώς το δέρμα αντιδρά με την υπεριώδη ακτινοβολία ,θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη στοχευμένων νέων θεραπειών για ασθενείς με υπερβολικές φλεγμονώδεις αντιδράσεις στην έκθεση στον ήλιο (Photodermatoses), καθώς και σε εκείνους με καρκίνο του δέρματος.

Human skin suppresses inflammation after exposure to ultraviolet radiation