Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ο μηχανισμός της μιτοφαγίας συνδέεται με την γήρανση

Ένα σφάλμα στην διαδικασία της μιτοφαγίας οδηγεί στο σύνδρομο Werner -μια σπάνια νόσος πρόωρης γήρανσης
Το εύρημα αυτό ενδέχεται να είναι το κλειδί στην   αντιμετώπιση της νόσου αλλά και στην  περαιτέρω  κατανόηση των μηχανισμών της γήρανσης .       

Μιτοφαγία είναι μια εξειδικευμένη μορφή καθαρισμού των κυττάρων μια κυτταρική αυτοφαγία. Με άλλα λόγια , ένας επιλεκτικός τρόπος απομάκρυνσης και καταστροφής των μη λειτουργικών ή περιττών μιτοχονδρίων..

Σε μια νέα μελέτη για το σύνδρομο Werner , μια διεθνής ομάδα ερευνητών , μεταξύ άλλων και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, έχει έρθει πιο κοντά στην ρίζα της αιτίας αυτής της νόσου και την αποδίδει σε σφάλμα στη διαδικασία καθαρισμού των κυττάρων.

«Εμφανίζουμε για πρώτη φορά ότι το σύνδρομο Werner οφείλεται σε σφάλματα στη διαδικασία καθαρισμού. Όταν βελτιώνουμε τον καθαρισμό παρέχοντας συμπληρώματα του φαρμάκου NAD +, μπορούμε να δείξουμε σε ζωικά μοντέλα ότι αυξάνει τη διάρκεια ζωής και καθυστερεί τις διαδικασίες γήρανσης » 

«Ενισχύει έντονα τα ευρήματά μας ότι η διαδικασία καθαρισμού φαίνεται να είναι σημαντική τόσο σε ανθρώπινα κύτταρα όσο και σε διαφορετικά ζώα. Και τότε είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στα ζώντα ζώα μπορούμε να βελτιώσουμε τη διάρκεια ζωής και να καθυστερήσουμε τις διαδικασίες γήρανσης που είναι τα βασικά συμπτώματα του συνδρόμου Werner ».

Η μελέτη βοηθά επίσης στην κατανόηση των μηχανισμών της γήρανσης, καθώς οι διαδικασίες γήρανσης σε ασθενείς με σύνδρομο Werner είναι παρόμοιες με αυτές της φυσιολογικής γήρανσης . Μακροπρόθεσμα, η νέα γνώση μπορεί επίσης να συμβάλει στην καθυστέρηση της φυσιολογικής γήρανσης του σώματος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων .

Dietary Supplements May Delay Aging in Animal Models