Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ο ρόλος της γήρανσης των κυττάρων στις μεταστάσεις

Μια προκλινική μελέτη αποκαλύπτει το ρόλο της γήρανσης των κυττάρων στο σχηματισμό μεταστάσεων
Τα γηρασμένα κύτταρα ευνοούν τις μεταστάσεις

Μετά από συγκεκριμένες θεραπείες, τα γηράσκοντα καρκινικά κύτταρα σταματούν να πολλαπλασιάζονται. Αυτή η διαδικασία στη θεραπεία του καρκίνου προκαλείται σκόπιμα με φάρμακα προκειμένου να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη του όγκου.
Ωστόσο, τέτοια γηρασμένα καρκινικά κύτταρα μπορούν, σε ορισμένες συνθήκες, να ακολουθήσουν την αντίθετη διαδρομή, και να γίνουν πιο επιθετικά ενισχύοντας έτσι τις μεταστάσεις.

Τα ευρήματα μιας ομάδας ερευνητών από την Ελβετία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για αυτή την διαδικασία και οδηγούν σε    εξατομικευμένη θεραπεία ασθενών.

Οι γενετικοί παράγοντες του ασθενούς μπορούν στην πραγματικότητα να καθορίσουν εάν η γήρανση έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη του όγκου ή αρνητική επίδραση στη διέγερση του σχηματισμού μεταστάσεων.”

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα συγκεκριμένο γονίδιο – TIMP1 – που ωθεί τα γερασμένα κύτταρα να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο σχηματισμό μεταστάσεων.
Εάν αυτό το γονίδιο στην πραγματικότητα απενεργοποιηθεί, υπάρχει ο λεγόμενος επαναπρογραμματισμός παραγόντων που απελευθερώνονται από γηρασμένα κύτταρα σε μια σύνθεση που καθιστά τον όγκο πιο επιθετικό και επεμβατικό, και επομένως μεταστατικό.
Υπό το πρίσμα αυτών των πληροφοριών και των ευρημάτων, έγινε μια προσπάθεια εντοπισμού μιας βιώσιμης οδού για τη χρήση νέων φαρμάκων που σκοτώνουν τα γηρασμένα κύτταρα, ξεκινώντας από την υπόθεση ότι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη διακοπή αυτής της διαδικασίας.
“Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μας κατευθύνουν και πάλι σε εξατομικευμένη θεραπεία καρκίνου “

Cancer Cell:Senescence Reprogramming by TIMP1 Deficiency Promotes Prostate Cancer Metastasis

Σχετικά θέματα :