Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ο ρόλος της διατροφής στην ψυχική δυσφορία

Μελέτη εστιάζει στον ρόλο της διατροφής ως μέσο διεύρυνσης των μεθόδων προσέγγισης στην θεραπεία της ψυχικής δυσφορίας.
Ο αυξανόμενος επιπολασμός και η επίγνωση της ψυχικής δυσφορίας, δηλαδή το άγχος και η κατάθλιψη, και το σχετικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης απαιτεί  μια αλλαγή στη διαχείριση των ασθενειών .

Η ψυχική δυσφορία επηρεάζει αρνητικά κάθε πτυχή της ζωής. Επηρεάζει τη σωματική υγεία, τη συναισθηματική , τον ύπνο, την ποιότητα ζωής και μπορεί να οδηγήσει σε μη προσαρμοστικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης που σχετίζονται με το αλκοόλ και την κατάχρηση ναρκωτικών.
Οι πιο κοινές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ψυχικής δυσφορίας περιλαμβάνουν τη χρήση αντικαταθλιπτικών σε συνδυασμό με ψυχολογική συμβουλευτική.
Ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για ψυχική δυσφορία είναι η διατροφή
Στην πραγματικότητα, το άγχος, η κατάθλιψη και άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές συχνά σχετίζονται με δίαιτες κακής ποιότητας
Σύμφωνα με μια επαναλαμβανόμενη διατομεακή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nutrients υπάρχει ανάγκη να ληφθούν υπόψη ορισμένες διαστάσεις κατά την εξατομίκευση της διατροφικής πρόσληψης για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας. Υπάρχει διαφορά στον επιπολασμό της ψυχικής δυσφορίας μεταξύ των νέων ενηλίκων (18-29 ετών) και των ηλικιωμένων ομολόγων τους (30 ετών και άνω) καθώς και μεταξύ των βιολογικών φύλων.
Στην πραγματικότητα, οι νεαροί ενήλικες και οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ψυχικής δυσφορίας .

Ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για ψυχική δυσφορία είναι η διατροφή! Στην πραγματικότητα, το άγχος, η κατάθλιψη και άλλες νευροψυχιατρικές διαταραχές συχνά σχετίζονται με δίαιτες κακής ποιότητας.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να εντοπίσει τους σημαντικούς παράγοντες διατροφής και τρόπου ζωής στην ψυχική δυσφορία .
Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι οι συχνές και διαφορικές συχνότητες διατροφικών παραγόντων και παραγόντων τρόπου ζωής σχετίζονται με την ψυχική ευεξία μεταξύ νέων και ώριμων ανδρών και γυναικών.

Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι συγκεκριμένες πρακτικές μαζί με την κατανάλωση μιας διατροφής με πυκνές θρεπτικες ουσίες είναι κρίσιμες για την προώθηση της ψυχικής ευεξίας μεταξύ των νέων ανδρών και των γυναικών.
Αν και οι έννοιες της εξατομίκευσης ή της ιατρικής ακριβείας αναφέρονται στη θεραπεία που επικεντρώνεται στον γονότυπο ενός ατόμου, οι θεραπείες ψυχικής υγείας με βάση το φύλο και τις ηλικιακές ομάδες μπορεί να υποστηρίξουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο της ωριμότητας του εγκεφάλου και τις διαφορές στη μορφολογία του εγκεφάλου.
Επομένως, για να βελτιωθεί η πρόγνωση, πρέπει να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και είναι απαραίτητη η ακρίβεια στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος της ψυχικής δυσφορίας.

Nutrients 2021,
Diet, Exercise, Lifestyle, and Mental Distress among Young and Mature Men and Women: A Repeated Cross-Sectional Study

Σχετικά θέματα