Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ο COVID-19 είναι προϊόν της φυσικής εξέλιξης

Μια επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 17 Μαρτίου στο Nature Medicine καταρρίπτει την “συνωμοσιολογία “ για το πως προέκυψε o κοροναϊός.

Στη μελέτη που συμμετείχε μια διεθνής ομάδα επιστημόνων τερματίζει οποιαδήποτε εικασία σχετικά με την σκόπιμη γενετική μηχανική.

Πιθανές καταβολές του ιού

Με βάση την ανάλυση γονιδιωματικής αλληλουχίας , οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότερες καταβολές για το SARS-CoV-2 ακολούθησαν ένα από τα δύο πιθανά σενάρια:

Στο πρώτο α σενάριο, ο ιός εξελίχθηκε στην σημερινή του παθογόνο κατάσταση μέσω φυσικής επιλογής σε μη ανθρώπινο ξενιστή και στη συνέχεια πήδηξε στους ανθρώπους.
Οι ερευνητές προτείνουν τις νυχτερίδες ως την πιο πιθανή δεξαμενή για το SARS-CoV-2, καθώς είναι πολύ παρόμοια με έναν κοροναϊό νυχτερίδας. Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις άμεσης μετάδοσης μεταξύ νυχτερίδας και ανθρώπου , ωστόσο, πιθανά ένας ενδιάμεσος ξενιστής εμπλέκεται μεταξύ των νυχτερίδων και των ανθρώπων.

Στο δεύτερο προτεινόμενο σενάριο, μια μη παθογόνος εκδοχή του ιού πήδηξε από έναν ζωικό ξενιστή στον άνθρωπο και στη συνέχεια εξελίχθηκε στην σημερινή του παθογόνο κατάσταση στον ανθρώπινο πληθυσμό.
Για παράδειγμα, οι παγκολίνες, θα μπορούσαν ενδεχομένως να τον μεταδώσουν σε άνθρωπο, είτε άμεσα είτε μέσω ενός ενδιάμεσου ξενιστή ,όπως είναι για παράδειγμα τα κουνάβια.

Το αισιόδοξο μήνυμα αυτής της μελέτης δεν σταματά μόνο στην σαφή απόρριψη της συνωμοσιολογίας

Οι ερευνητές επισημαίνουν , ότι η λεπτομερής κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ένας ιός από τα ζώα καταφέρνει να υπερπηδήσει τα όρια των ειδών για να μολύνει τους ανθρώπους, θα βοηθήσει στην πρόληψη μελλοντικών ζωο νοσογόνων γεγονότων ..
Source: Nature Medicine 

“The proximal origin of SARS-CoV-2”