Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τις συμπληρωματικές/εναλλακτικές θεραπείες

Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το πανεπιστήμιο του Ελσίνκι,  επιχειρεί να  χαρτογραφήσει  τη  χρήση συμπληρωματικών  και εναλλακτικών θεραπειών  στην Ευρώπη.

. Η έρευνα  πραγματοποιήθηκε σε  20 χώρες, ενώ  συμμετείχαν σε αυτή  περίπου 40.000 ευρωπαίοι  και εστίασε  σε τέσσερις τύπους θεραπείας :

Παραδοσιακές ασιατικές θεραπείες (κινεζική ιατρική, βελονισμός ), εναλλακτική ιατρική (ομοιοπαθητική, βότανα), χειρωνακτικές θεραπείες (μασάζ, χειροπρακτική, οστεοπαθητική και , ρεφλεξολογία) .
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα :

 • Oι Ευρωπαίοι  συνήθως  προσφεύγουν σε αυτή την μορφή θεραπειών  ειδικότερα σε περιπτώσεις που η συμβατική ιατρική δεν μπορεί    να τους ανακουφίσει  σε προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

• Τα κυριότερα προβλήματα υγείας  που επιχειρούν να λύσουν μέσω αυτών των θεραπειών αφορούν  πονοκέφαλους  και  πόνους  στην πλάτη

• Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μορφές θεραπείας είναι  το μασάζ (12%), η ομοιοπαθητική (6%), η οστεοπαθητική (5%) και τα βότανα (5%).

• Οι γυναίκες και όσοι έχουν ανώτερη εκπαίδευση  είναι αυτοί που κυρίως  χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές  θεραπείες

• Συχνά  οι  εναλλακτικές  και συμπληρωματικές θεραπείες  χρησιμοποιούνται  συμπληρωματικά ή μαζί με τη συμβατική ιατρική.

Η   κυριαρχία  των θεραπειών διέφερε σημαντικά μεταξύ των χωρών της μελέτης.

Στη Γερμανία, σχεδόν το 40% του πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα , είχε χρησιμοποιήσει συμπληρωματικές και εναλλακτικές μορφές θεραπείας, ενώ στην Ουγγαρία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10%..

Οι  διαφορές αυτές  εξηγούνται εν μέρει από το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες αυτές οι θεραπείες καλύπτονται από την  ασφάλιση , ενώ     εκπαιδεύουν  τους γενικούς ιατρούς στη συμπληρωματική ιατρική .

Πηγές :

University of Helsinki