Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Παράγοντας πηκτωματοποίησης χωρίς ζωικά συστατικά

Καινοτόμοι   φυσικοί    παράγοντας πήξης  θα  μπορούσαν να αντικαταστήσουν άλλες ζελατίνες σε τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής  , καθώς   φάρμακα   και καλλυντικά προϊόντα . 
Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Food Chemistry περιγράφει έναν παράγοντα πηκτωματοποίησης που δεν περιέχει ζωικά συστατικά.

Ο ιξωδοελαστικός παράγοντας πηκτωματοποίησης είναι ένας συνδυασμός κιτρικού οξέος και 5-
γουανυλικό δινάτριο και η μελέτη έδειξε ότι παρουσιάζει μοναδικές φυσικοχημικές ιδιότητες με μεταβλητές αντοχές, και αντιμικροβιακές επιδράσεις

Σύμφωνα με την περίληψη του άρθρου, το υλικό παρουσιάζει μεταβλητές αντοχές πηκτώματος που εξαρτώνται από τη συγκέντρωση και ευαίσθητες στη θερμοκρασία, με ευρείες επιπτώσεις.
Επιπλέον, οι ρεολογικές μετρήσεις δείχνουν συμπεριφορά αραίωσης διάτμησης παρόμοια με τη ζελατίνη.
Τέλος, καταδεικνύει την αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα έναντι ενός ευρέος φάσματος μικροβίων.

Ρεολογία 
Αποτελεί ιδιαίτερο επιστημονικό κλάδο της μηχανικής με κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης τη ροή της ύλης, κυρίως σε υγρή κατάσταση, καθώς επίσης και τη συμπεριφορά των «μαλακών στερεών» ή στερεών υπό συνθήκες πλαστικής ροής που παρουσιάζουν ελαστικές παραμορφώσεις σε εφαρμοζόμενη δύναμη, όπως π.χ. οι λάσπες, το υγρό μπετό, τα εναιωρήματα, οι μπογιές, οι σάλτσες, το αίμα, κ.λπ.

ιξωδοελαστικός παράγοντας πηκτωματοποίησης (viscoelastic gelling agent)
Ο ιξωδοελαστικός παράγοντας πηκτωματοποίησης είναι ένας συνδυασμός κιτρικού οξέος και 5- γουανυλικό δινάτριο .

Αυτές οι ιδιότητες δίνουν βάσιμες προοπτικές για ευρεία εφαρμογή στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν ως φυσικοί παράγοντες πηκτωματοποίησης αντικαθιστώντας έτσι τις ζωικής προέλευσης ζελατίνες

Novel viscoelastic gelling agent with unique physico-chemical properties

Φυσικά καλλυντικά

Επερχόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα